وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مکمل یا complement چیست؟

تعریف و معنی complement :

مکمل کلمه، گروه اسمی یا جمله ای است که معنای کلمه ی دیگری را کامل می‌کند. مثال:

She is fond of chocolate

ترجمه: او از کاکائو خوشش می آید

در این جمله گروه اسمی of chocolate (از کاکائو) مکمل fond (عاشق) است. همچنین در جمله:

He resented the fact that she was always late

ترجمه: او از این واقعیت که او همیشه دیر می کرد خشمگین شد

جمله واره she was always late (او همیشه دیر می کرد) مکمل کلمه ی fact (واقعیت) است.

به طور دقیق تر، مکمل ممکن است یک اسم، صفت یا گروه اسمی باشد که بیانگر یا اشاره کننده به فاعل یک جمله واره باشد و توسط یک فعل رابط مثل be (بودن) و become (شدن) به آن فاعل وصل شود. مثلا در جمله:

Jane is a dentist

ترجمه: جین دندانپزشک است

dentist (دندانپزشک) مکملی است که فاعل جمله (جین) را توصیف می کند.

در جمله:

answer seemed obvious

ترجمه: جواب به نظر واضح آمد

obvious (واضح) مکملی است که فاعل جمله یعنی answer را توضیح می‌دهد. چنین مکمل‌هایی مکمل‌های فاعلی هستند.

به طور مشابه، یک مکمل می‌تواند اسم، صفت یا گروه اسمی باشد که چگونگی یا وضعیت مفعول جمله واره را که نتیجه ی عمل فعل است بیان کند. مثلا در جمله:

They elected her president

ترجمه: آنها او را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند

کلمه president (رئیس جمهور) مکملی است که مفعول جمله her (او) را توضیح می‌دهد. یا در جمله:

Chocolate usually makes children happy

ترجمه: شکلات معمولا بچه ها را شاد می کند

happy مکملی است که درباره children توضیح می‌دهد. چنین مکمل‌هایی مکمل مفعولی نام دارند.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…