وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

 پس مرجع یا cataphoric چیست؟

تعریف و معنی cataphoric :

کلمه یا گروه اسمی (noun phrase) پس مرجع به کلمه یا گروه اسمی اشاره می‌کند که متعاقبا در متن یا مکالمه می‌آید. ضمایر اغلب به صورت پس مرجعی استفاده می شوند:

If you see him, please tell Bob to call

ترجمه: اگر او را دیدی لطفا به باب بگو که زنگ بزند

در اینجا him (اورا) پس مرجع است و به مرجع پس از خودش Bob اشاره می‌کند. یک کلمه مرتبط anaphoric (پیش ضمیر) است که به کلمه یا گروه اسمی قبل از خودش اشاره می‌کند.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…