وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

 پس مرجع یا cataphoric چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی cataphoric :

کلمه یا گروه اسمی پس مرجع به کلمه یا گروه اسمی اشاره می‌کند که متعاقبا در متن یا مکالمه می‌آید. ضمایر اغلب به صورت پس مرجعی استفاده می شوند:

If you see him, please tell Bob to call

ترجمه: اگر او را دیدی لطفا به باب بگو که زنگ بزند

در اینجا him (اورا) پس مرجع است و به مرجع پس از خودش Bob اشاره می‌کند. یک کلمه مرتبط anaphoric (پیش ضمیر) است که به کلمه یا گروه اسمی قبل از خودش اشاره می‌کند.