وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

 پس مرجع یا cataphoric چیست؟

تعریف و معنی cataphoric :

کلمه یا گروه اسمی پس مرجع به کلمه یا گروه اسمی اشاره می‌کند که متعاقبا در متن یا مکالمه می‌آید. ضمایر اغلب به صورت پس مرجعی استفاده می شوند:

If you see him, please tell Bob to call

ترجمه: اگر او را دیدی لطفا به باب بگو که زنگ بزند

در اینجا him (اورا) پس مرجع است و به مرجع پس از خودش Bob اشاره می‌کند. یک کلمه مرتبط anaphoric (پیش ضمیر) است که به کلمه یا گروه اسمی قبل از خودش اشاره می‌کند.از این واژه نامه:

فعل یا verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…