وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید حالت یا adverbs of manner چیست؟

تعریف و معنی adverbs of manner :

قیدهای حالت چگونگی رخ دادن چیزی را بیان می‌­کنند. این قیدها معمولا بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول قرار می­‌گیرند.

She swims well.

ترجمه: او به خوبی شنا می­‌کند.

They run fast.

ترجمه: آن­ها سریع می‌­دوند.

یک قید حالت نمی‌­تواند بین فعل و مفعول مستقیم آن آورده شود بلکه باید قبل از فعل و یا در انتهای عبارت بیاید.

He ate greedily the apple pie.

He ate the apple pie greedily.

اگر قبل از مفعول حرف اضافه­‌ای وجود داشته باشد، می­‌توان قید حالت را قبل از حرف اضافه و یا بعد از مفعول آورد.

The child ran happily towards his mom.

The child ran towards his mom happily.

برای فعل­‌هایی که مفعول نمی­‌گیرند ، قیدهای حالت همیشه باید بلافاصله بعد از فعل ­آورده شوند (به فعل­‌های لازم “transitive verbs” مراجعه کنید).

She waited patiently for her mother to arrive.

ترجمه: او صبورانه تا رسیدن مادرش منتظر ماند.

این قیدهای حالت تقریبا همیشه بلافاصله بعد از فعل می‌­آیند: well, badly, hard, fast

They swam well despite being tired.

ترجمه: آن­ها علی­رغم خستگی به خوبی شنا کردند.

در جملاتی که بیش از یک فعل دارند، جایگاه قید حائز اهمیت است. درصورتی­‌که قید قبل یا بعد از فعل اصلی قرار بگیرد، فقط آن فعل را توصیف می­‌کند. اگر قید بعد از یک عبارت قرار بگیرد، تمام اتفاق توضیح داده شده در عبارت را توصیف می­‌کند. به تفاوت معانی جمله­‌های زیر دقت کنید:

The agreement was quick.

ترجمه: موافقت به سرعت انجام گرفت.

They quickly agreed to re-type the letter.

ترجمه: او به سرعت با تایپ دوباره­ نامه موافقت کرد.

 



از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…