گرامر Since (جمله با Since)

از since به‌عنوان حرف اضافه، حرف ربط و قید بیانگر زمان و همچنین حرف ربط بیانگر دلیل استفاده می‌کنیم.

Since: زمان

since برای اشاره به یک نقطه زمانی در گذشته به کار می‌رود. اگر since در نقش حرف اضافه باشد، به همراه آن یک تاریخ، زمان یا یک گروه اسمی می‌آید:

It was the their first live performance since May 1990.

ترجمه: (since + تاریخ)این اولین اجرای زنده آن‌ها از می 1990 بود

She has been married for 20 years, since the age of 22.

ترجمه: (since + گروه اسمی)او از سن 22 سالگی به مدت 20 سال است که ازدواج کرده است

همچنین از since به‌عنون یک حرف ربط برای شروع یک جمله‌واره فرعی استفاده می‌شود:

It’s so long since I saw you.

ترجمه: (since + جمله‌واره)از وقتی که آخرین بار دیدمت زمان زیادی گذشته است

Ken had slept most of the way since leaving California.

ترجمه: (since + جمله‌واره)از وقتی کالیفرنیا را ترک کرده‌اند کن بیشتر راه را خواب بوده است

He’s been back to the school a few times since he retired.

ترجمه: (since + جمله‌واره)او از وقتی بازنشسته شده چند باری به مدرسه رفته است

Since و زمان‌های دستوری

وقتی که since به یک نقطه زمانی در گذشته اشاره دارد، می‌توانیم بعد از آن از زمان دستوری گذشته ساده یا حال کامل استفاده کنیم. در این صورت در جمله‌واره اصلی زمان حال کامل به کار می‌رود.

We haven’t received any mail since we moved house.

We haven’t received any junk mail since we’ve moved house.

ترجمه: از وقتی اثاث کشی کردیم هیچ نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم.

در ساختار زیر بعد از since می‌توان از زمان‌های گذشته ساده، حال کامل یا گذشته کامل استفاده کرد.

it + be + زمان + since

It’s been years since I’ve ridden a motorcycle. (it’s = it has)

ترجمه: از آخرین باری که موتورسیکلت رانده‌ام سال‌ها گذشته است.

It’s years since I rode a motorcycle. (it’s = it is)

ترجمه: از آخرین باری که موتورسیکلت راندم سال‌ها گذشته است.

It’s years since I’ve ridden a motorcycle. (it’s = it is)

ترجمه: از آخرین باری که موتورسیکلت رانده‌ام سال‌ها گذشته است.

It’d been years since I’d ridden a motorcycle. (it’d = it had)

ترجمه: از آخرین باری که موتورسیکلت رانده بودم سال‌ها گذشته بود.

اصطلاح It’s been years since در انگلیسی آمریکایی از It’s years since رایج‌تر است.

گاهی since بیانگر حالتی است که در گذشته وجود داشته و هنوز در زمان حال نیز ادامه دارد، در این کاربرد هم بعد از since و هم در جمله‌واره اصلی از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم.

Since she’s been back at work, she’s been feeling great.

ترجمه: او از وقتی به سر کار برگشته احساس فوق‌العاده‌ای دارد.

Since + ing

زمانی از ساختار since + -ing برای اشاره به زمان استفاده می‌کنیم که فاعل جمله‌واره اصلی با فاعل جمله‌واره فرعی یکی باشند.

Since leaving school, he has had two or three temporary jobs. (Since he left school, he has …)

ترجمه: او از زمانی که مدرسه را ترک کرده دو یا سه شغل موقت داشته است.

Since moving from a rental home to a dormitory a few months ago, I’ve learned lots of new games. (Since I moved …, I’ve learned …)

ترجمه: از وقتی که چند ماه پیش از یک خانه اجاره‌ای به یک خوابگاه نقل مکان کردم بازی‌های جدید زیادی یاد گرفته‌ام.

Since, since then

اگر زمانی که به آن اشاره داریم از معنی جمله معلوم باشد، برای اشاره به آن زمان می‌توانیم از since و since then استفاده کنیم.

Her father doesn’t talk to her. They had an argument a couple of years ago and they haven’t spoken since. (since they had the argument)

ترجمه: پدرش با او حرف نمی‌زند. آن‌ها دو سه سال پیش بحثشان شد و از آن موقع حرف نزده‌اند.

They bought the house in 2010 and they’ve done a lot of work on it since then. (since 2010)

ترجمه: آن‌ها خانه را در سال 2010 خریدند و از آن زمان کارهای زیادی روی آن انجام داده‌اند.

Ever since هم مانند since و since then است فقط تاکیدش بیشتر است.

When I was young, I had a little cat, but one day he bit me really badly. I’ve hated cats ever since.

ترجمه: وقتی کوچک‌تر بودم یک گربه کوچک داشتم ولی یک روز مرا به طرز بدی گاز گرفت. از آن زمان از گربه‌ها متنفرم.

Since: دلیل

Since در این کاربرد خود یک کلمه ربط است که یک جمله‌واره فرعی را آغاز می‌کند. از since (به معنی زیرا) برای بیان دلیل چیزی استفاده می‌کنیم.

Sara had no reason to take a taxi since her flat was near enough to walk to.

ترجمه: سارا دلیلی برای تاکسی گرفتن نداشت چون خانه‌اش برای پیاده رفتن به اندازه کافی نزدیک بود.

Since his wife hated holidays so much, he decided to go on his own.

ترجمه: چون همسرش از تعطیلات متنفر بود او تصمیم گرفت که خودش تنهایی برود.

We couldn’t deliver the parcel since no one was there to answer the door.

ترجمه: ما نتوانستیم بسته را برسانیم چون کسی نبود تا در را باز کند.

اشتباهات رایج کاربرد since

برای بازه‌های زمانی گسترده از since استفاده نمی‌کنیم بلکه باید for را به کار ببریم.

She was waiting for five hours.

She was waiting since five hours.

ترجمه: او به مدت پنج ساعت منتظر بود.

برای اشاره به یک نقطه زمانی در گذشته از since استفاده میکنیم نه from.

I’ve been swimming since I was four years old.

ترجمه: من از وقتی چهار سالم بود شنا کرده‌ام.

I’ve been swimming from the age of four.

ترجمه: من از سن چهار سالگی شنا کرده‌ام.

I’ve been swimming from I was three years old.

برای بیان دلیل از since استفاده می‌کنیم نه once.

I think I should have my money back since I didn’t have what was promised on the website.

I think I should have my money back once I didn’t have …

ترجمه: به نظرم باید پولم را پس بگیرم چون آنچه که در سایت قولش را داده بودند تحویل نگرفتم.

بعد از عبارت ‘it’s a long time’ و برای اشاره به زمانی در گذشته از since استفاده می‌کنیم نه ago.

It’s a long time since your last call.

It’s a long time ago your last call.

ترجمه: از آخرین تماست زمان زیادی گذشته است.

For یا since؟

For به همراه بازه‌های زمانی در گذشته، آینده یا حال به کار می‌رود.

Since به یک نقطه زمانی در گذشته اشاره دارد.

مقایسه کنید

He lived in Tehran for 3 years and then he moved. (گذشته تکمیل شده)

They’ve lived in Tehran for a couple of months. (در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد)

We’re going to stay in Tehran for three days and then we’re going to Shiraz for a day. (برنامه‌های آینده)

 

For به بازه زمانی مثل موارد زیر اشاره دارد:

3 years, 4 hours, ages, a long time, months, years.

They’ve lived in Tehran since 2004.

Since به یک نقطه زمانی در گذشته اشاره دارد.

حواستان باشد

از since برای بیان بازه زمانی استفاده نمی‌شود.

He’s been on the phone for hours.

Not: He’s been on the phone since hours.

ترجمه: او ساعت‌ها روی خط تلفن (در حال مکالمه) بود

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: