وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نوع صفر یا zero چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی zero :

نوع صفر بیانگر غیبت یک ویژگی دستوری در حالت‌هایی است که معمولا و در حالت عادی یا در ساخت‌های مشابه، آن ویژگی وجود دارد. مثلا جمله واره‌ای که معمولا با that شروع می‌شود، زمانی از نوع صفر است که that از آن حذف شده است. مثال:

نوع صفر:

He said he would be late

ترجمه: او گفت که دیر خواهد کرد.

حالت عادی:

He said that he would be late

ترجمه: او گفت که دیر خواهد کرد.

به طور مشابه جمله واره‌ای با فعل کمکی نوع صفر جمله واره‌ای است که فعل کمکی آن حذف شده است. مانند استفاده از:

You coming?

ترجمه: می‌آیی؟

به جای:

Are you coming?

ترجمه: داری می‌آیی؟