وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پسوند یا suffix چیست؟

تعریف و معنی suffix :

واژه پسوند به یک حرف یا گروهی از حروف اطلاق می‌شود که به آخر یک کلمه می‌پیوندند و کلمه جدیدی را ایجاد می‌کنند. این کلمه پس از اضافه شدن پسوند نقش دستوری متفاوتی در جمله می‌گیرد. مثلا فعل read با گرفتن پسوند er به reader که یک اسم است تبدیل می‌شود. همچنین همین کلمه با گرفتن پسوند able به readable که یک صفت است تبدیل می‌شود.

فهمیدن معنی پسوندها

فهمیدن معنی پسوندهای رایج به فهم معنی کلمات جدید کمک می‌کند. در بعضی موارد بعد از اضافه شدن پسوند، املای کلمه اصلی یا ریشه کلمه دستخوش تغییراتی می‌شود.

مثلا در کلماتی که به ساختار (y+ حرف بی‌صدا) ختم می‌شوند، ممکن است بعد از اضافه شدن پسوند، y در آن‌ها به i تغییر کند (مثلا y در اسم beauty و صفت ugly که بعد از اضافه شدن پسوند به i تبدیل شده و صفت beautiful و اسم ugliness را ایجاد می‌کند).

همچنین در کلماتی که e آخر آن‌ها تلفظ نمی‌شود (مثل adore و use)، اگر پسوند اضافه شده با حرف صدادار شروع شود، e آخر کلمه حذف می‌شود (مثل adorable و usable).

قواعد پسوندها

با وجود قوانین املایی درمورد پسوندها، باز هم استثناهایی وجود دارند که از این قواعد تبعیت نمی‌کنند.

نمی‌توان هر پسوندی را به همه ریشه‌ها اضافه کرد. مثلا صفت beautiful از اضافه کردن پسوند ful به اسم beauty ساخته می‌شود. در حالی‌که صفت ugly پسوند ess می‌گیرد تا به یک اسم “ugliness” تبدیل شود.

همچنین به خاطر داشته باشید که یک پسوند می‌تواند بیشتر از یک معنی داشته باشد. مثلا پسوند er اگر به صفات و قیدها اضافه شود معنی “بیشتر” می‌دهد و صفت تفضیلی می‌سازد؛ درحالی‌که همین پسوند با اضافه شدن به کلمات دیگر معنی انجام‌دهنده یک کار را می‌دهد (مثل dancer و builder) یا به معنی کسی است که در مکان مشخصی زندگی می‌کند (مثل New Yorker و Dubliner).

پسوندهای رایج انگلیسی

در انگلیسی 26 پسوند رایج وجود دارند که فهمیدن آن‌ها به فهم معنی کلمات کمک خواهد کرد. اما یادتان باشد که بهترین راه برای درک معنی کلمات مطالعه ساختار آن‌ها و خواندن آن‌ها در متنی است که در آن استفاده شده‌اند.

پسوندهای اسم‌ساز

پسوند معنی مثال با معنی
-acy حالت یا کیفیت privacy, fallacy, delicacy

ظرافت، سفسطه، حریم خصوصی

-al عمل یا فرایند refusal, recital, rebuttal

تکذیب، تک نوازی، رد کردن

-ance, -ence حالت یا کیفیت maintenance, eminence, assurance

تضمین، تعالی، ابقا

-dom مکان یا وضعیت freedom, kingdom, boredom
-er, -or کسی که trainer, protector, narrator

راوی، محافظ، مربی

-ism باور و عقیده communism, narcissism, skepticism

شک گرایی، خودپرستی، کمونیسم

-ist کسی که chemist, narcissist, plagiarist

سارق ادبی، خودپرست، شیمی دان

-ity, -ty کیفیت inactivity, veracity, parity, serenity

آرامش، تعادل، صداقت، رکود

-ment وضعیت argument, endorsement, punishment

تنبیه، تایید، بحث و جدل

-ness حالت heaviness, sadness, rudeness

ظالم بودن، غم، سنگینی

-ship موقعیت یا شغل fellowship, ownership, kinship, internship

انترنی، خویشاوندی، مالکیت، رفاقت

-sion, -tion حالت concession, transition, abbreviation

اختصار، تبدیل، اعطا

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

دونستن این پسوندها کمک زیادی در یادگیری و حفظ کردن لغات …

پسوندهای فعل‌‌ساز

پسوند معنی مثال با معنی
-ate شدن regulate, eradicate, enunciate, repudiate

منکر شدن، مژده دادن، ریشه‌‌کن کردن، تنظیم کردن

-en شدن enlighten, awaken, strengthen

قدرت بخشیدن، بیدار کردن، روشن کردن

-ify, -fy کردن یا شدن terrify, satisfy, rectify, exemplify

با مثال توضیح دادن، اصلاح کردن، راضی کردن، ترساندن

-ize, -ise* شدن civilize, humanize, socialize, valorize

شهامت دادن، اجتماعی شدن، انسان شدن، متمدن شدن

پسوندهای فعل ساز در انگلیسی (لیست کامل و مثال)

با اضافه کردن پسوند به اسم‌‌ها و صفات اون‌‌ها رو تبدی …

بخوانید

پسوندهای صفت‌‌ساز

پسوند معنی مثال با معنی
-able, -ible قابل… edible, presentable, abominable, credible

قابل باور، مکروه، قابل ارائه، قابل خوردن

-al مربوط به regional, grammatical, emotional, coastal

ساحلی، احساساتی، دستوری، منطقه‌ای

-esque یادآور چیزی بودن picturesque, statuesque, burlesque

مضحک، رعنا، زیبا

-ful قابل توجه بودن به خاطر fanciful, resentful, woeful, doubtful

شک برانگیز، اسفناک، بی‌میل، خیالی

-ic, -ical مربوط به musical, mythic, domestic

خانگی، اسطوره‌ای، موسیقی‌دار

-ious, -ous متمایز و مشخص شده با nutritious, portentous, studious

درس‌خوان، بدفرجام، مغذی

-ish دارای کیفیت… fiendish, childish, snobbish

پرافاده، کودکانه، شیطانی

-ive دارای طبیعت…. creative, punitive, divisive, decisive

قطعی، تفرقه‌انداز، کیفری، خلاق

-less بدون endless, ageless, lawless, effortless

آسان، بی‌قانونی، نامحدود، بی‌پایان

-y متمایز و مشخص شده با sleazy, hasty, greasy, smelly

بدبو، چرب، عجول، سست

پسوندهای صفت ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

به راحتی با پسوندهای صفت ساز از اسم ها صفت بساز. …

در انگلیسی آمریکایی افعال به پسوند ize و در انگلیسی بریتانیایی به پسوند ise ختم می‌‌شوند. مثال:

انگلیسی آمریکایی: finalize, realize, emphasize, standardize

انگلیسی بریتانیایی: finalise, realise, emphasise, standardize

قواعد املایی پسوندها

همان‌‌طور که پیش‌‌تر هم اشاره شد، اغلب اضافه کردن پسوند باعث تغییر در املای  ریشه می‌‌شود. در زیر مثال‌‌هایی از تغییرات املایی کلمات پس از اضافه شدن پسوند را می‌‌بینید:

1. beauty, duty + -ful → beautiful, dutiful

heavy, ready + -ness → heaviness, readiness (-y changes to i)

در این مثال‌‌ها y به i تغییر می‌‌کند.

2. able, possible + -ity → ability, possibility

در این مثال‌‌ها le به il تغییر می‌‌کند.

3. permit, omit + -ion → permission, omission

در این مثال‌‌ها t به ss تغییر کرده است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…