وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پسوند یا suffix چیست؟

تعریف و معنی suffix :

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود تا کلمه جدیدی ایجاد کند. پسوندها اساسا نشانگر تصریف یا تغییر در ادات سخن (نقش دستوری) هستند. پسوند را با Prefix “پیشوند” مقایسه کنید.از این واژه نامه:

پسوند یا suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…

نوع صفر یا zero

نوع صفر بیانگر غیبت یک ویژگی دستوری در حالت‌هایی است که معمولا…

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…