وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پسوند یا suffix چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی suffix :

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود تا کلمه جدیدی ایجاد کند. پسوندها اساسا نشانگر تصریف یا تغییر در ادات سخن (نقش دستوری) هستند. پسوند را با Prefix “پیشوند” مقایسه کنید.