وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فاعلی یا subjective چیست؟

تعریف و معنی subjective :

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در حالت فاعلی قرار دارد. در انگلیسی مدرن ضمایر نسبت به نقشی که در آن قرار دارند، شکل‌‌های متفاوتی می‌گیرند و ضمایر فاعلی اصلی عبارت‌اند از:

I, you, he, she, it, we, they

ضمایر فاعلی در مقابل ضمایر مفعولی مانند me، him و… قرار می‌گیرند. (توجه داشته باشید که you و it در هر دو حالت فاعلی و مفعولی همین شکل را دارند.)از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…