وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فاعلی یا subjective چیست؟

تعریف و معنی subjective :

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در حالت فاعلی قرار دارد. در انگلیسی مدرن ضمایر نسبت به نقشی که در آن قرار دارند، شکل‌‌های متفاوتی می‌گیرند و ضمایر فاعلی اصلی عبارت‌اند از:

I, you, he, she, it, we, they

ضمایر فاعلی در مقابل ضمایر مفعولی مانند me، him و… قرار می‌گیرند. (توجه داشته باشید که you و it در هر دو حالت فاعلی و مفعولی همین شکل را دارند.)از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…