وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فاعلی یا subjective چیست؟

تعریف و معنی subjective :

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در حالت فاعلی قرار دارد. در انگلیسی مدرن ضمایر نسبت به نقشی که در آن قرار دارند، شکل‌‌های متفاوتی می‌گیرند و ضمایر فاعلی اصلی عبارت‌اند از:

I, you, he, she, it, we, they

ضمایر فاعلی در مقابل ضمایر مفعولی مانند me، him و… قرار می‌گیرند. (توجه داشته باشید که you و it در هر دو حالت فاعلی و مفعولی همین شکل را دارند.)از این واژه نامه:

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…