وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

کاربرد خاص یا special use چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی special use :

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت در یک همایندی ثابت با اسم یا کلمه دیگری است.