وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید جمله یا sentence adverb چیست؟

تعریف و معنی sentence adverb :

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای دیگر جمله واره یا جمله جداتر است و معمولا برای بیان حس و حال گوینده یا نویسنده نسبت به سخن یا برای ادعای این که سخن به روش خاصی ادا شده، استفاده می‌شود.

مثلا sadly “متاسفانه” در جمله زیر یک قید جمله است چون حس و نظر گوینده را نسبت به وضعیتی که برای جنگل ها به وجود آمده بیان می‌کند. (این وضعیت از نظر او غم انگیز است):

Sadly, the forests are now under threat

ترجمه: متاسفانه الان جنگل ها در خطر هستند.

ولی sadly در جمله زیر قید جمله نیست چون معرف smiled “لبخند زد” است و به معنی این است که “لبخندش به شکلی غمگین بود” :

She smiled sadly

ترجمه: او لبخند غمگینی زد.

ساخت قیدی جمله، یک عبارت است که نقشی مشابه نقش قید جمله را دارد. مانند:

like it or not

ترجمه: چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی

to be honest

ترجمه: صادقانه بگویم…از این واژه نامه:

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا

Transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…