وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معرف پسین یا postmodifier چیست؟

تعریف و معنی postmodifier :

یک معرف پسین، کلمه، عبارت یا جمله واره‌ای است که بلافاصله بعد از کلمه، عبارت یا جمله واره دیگر آمده و معنی آن را محدود و توصیف می‌کند.

مثلا در عبارت زیر of dreaming spires “مناره‌های رویاپرداز” معرف پسین برای city “شهر” است:

city of dreaming spires

ترجمه: شهر مناره های رویاپرداز

یا در عبارت زیر strange “عجیب” معرف پسین برای something “چیزی” است:

something strange

ترجمه: یک چیز عجیب

و در عبارت زیر jalfrezi “نوعی غذای بنگلادشی هندی” معرف پسین برای chicken “مرغ” است:

chicken jalfrezi

ترجمه: مرغ جالفرزیاز این واژه نامه:

فعل یا verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…