وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حشو یا pleonasm چیست؟

تعریف و معنی pleonasm :

وقتی برای بیان یک معنی در عبارت یا جمله‌واره از تعداد کلماتی بیشتر از حد لازم استفاده کنیم به آن حشو می‌گویند چون معمولا یک کلمه یا عبارت دوباره همان معنایی را بیان می‌کند که قبلا هم توسط کلمه یا عبارت دیگر بیان شده بود.

مثلا عبارت زیر دارای حشو است چون برای دیدن (to see) نیازمند چشم هستیم بنابراین وجود (with the eyes) “با چشم ها” برای انتقال معنی ضروری نیست:

to see with the eyes

ترجمه: دیدن با چشم ها

حشو گاهی بعنوان خطا و لغزش سبک درنظر گرفته می‌شود ولی ممکن است عمدا و برای تاکید یا شفاف سازی موضوعی استفاده شده باشد.

مانند:

Look with your eyes, not with your hands

ترجمه: میتوانی نگاه کنی ولی دست زدن ممنوع!از این واژه نامه:

خطابی یا Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص یا second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند یا suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…