وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حشو یا pleonasm چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی pleonasm :

وقتی برای بیان یک معنی در عبارت یا جمله‌واره از تعداد کلماتی بیشتر از حد لازم استفاده کنیم به آن حشو می‌گویند چون معمولا یک کلمه یا عبارت دوباره همان معنایی را بیان می‌کند که قبلا هم توسط کلمه یا عبارت دیگر بیان شده بود.

مثلا عبارت زیر دارای حشو است چون برای دیدن (to see) نیازمند چشم هستیم بنابراین وجود (with the eyes) “با چشم ها” برای انتقال معنی ضروری نیست:

to see with the eyes

ترجمه: دیدن با چشم ها

حشو گاهی بعنوان خطا و لغزش سبک درنظر گرفته می‌شود ولی ممکن است عمدا و برای تاکید یا شفاف سازی موضوعی استفاده شده باشد.

مانند:

Look with your eyes, not with your hands

ترجمه: میتوانی نگاه کنی ولی دست زدن ممنوع!