وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حشو یا pleonasm چیست؟

تعریف و معنی pleonasm :

وقتی برای بیان یک معنی در عبارت یا جمله‌واره از تعداد کلماتی بیشتر از حد لازم استفاده کنیم به آن حشو می‌گویند چون معمولا یک کلمه یا عبارت دوباره همان معنایی را بیان می‌کند که قبلا هم توسط کلمه یا عبارت دیگر بیان شده بود.

مثلا عبارت زیر دارای حشو است چون برای دیدن (to see) نیازمند چشم هستیم بنابراین وجود (with the eyes) “با چشم ها” برای انتقال معنی ضروری نیست:

to see with the eyes

ترجمه: دیدن با چشم ها

حشو گاهی بعنوان خطا و لغزش سبک درنظر گرفته می‌شود ولی ممکن است عمدا و برای تاکید یا شفاف سازی موضوعی استفاده شده باشد.

مانند:

Look with your eyes, not with your hands

ترجمه: میتوانی نگاه کنی ولی دست زدن ممنوع!از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…