وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

زمان گذشته یا past tense چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی past tense :

زمان گذشته یک فعل معمولا بیانگر عملی است که در گذشته اتفاق می‌افتد یا بیانگر وضعیتی است که قبلا وجود داشت. مثلا در جمله زیر helped زمان گذشته فعل help “کمک کردن” است و بیانگر عملی است که در گذشته اتفاق افتاده است:

Susan helped her brother

ترجمه: سوزان به برادرش کمک کرد.

و در جمله زیر was زمان گذشته از ریشه ی be است و بیانگر وضعیتی است که در گذشته وجود داشت:

Joshua was happy

ترجمه: جاشووا خوشحال بود.

در انگلیسی زمان گذشته افعال با قاعده به ed ختم می‌شوند. مثل:

helped, walked, completed

ترجمه: کامل کرد، قدم زد، کمک کرد

همینطور زمان‌های گذشته بی قاعده زیادی وجود دارند از جمله:

Ran گذشته ی run “دویدن” ، did گذشته do و does “انجام دادن” و was و were که زمان گذشته be “بودن” هستند.