وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

زمان گذشته یا past tense چیست؟

تعریف و معنی past tense :

زمان گذشته یک فعل معمولا بیانگر عملی است که در گذشته اتفاق می‌افتد یا بیانگر وضعیتی است که قبلا وجود داشت. مثلا در جمله زیر helped زمان گذشته فعل help “کمک کردن” است و بیانگر عملی است که در گذشته اتفاق افتاده است:

Susan helped her brother

ترجمه: سوزان به برادرش کمک کرد.

و در جمله زیر was زمان گذشته از ریشه ی be است و بیانگر وضعیتی است که در گذشته وجود داشت:

Joshua was happy

ترجمه: جاشووا خوشحال بود.

در انگلیسی زمان گذشته افعال با قاعده به ed ختم می‌شوند. مثل:

helped, walked, completed

ترجمه: کامل کرد، قدم زد، کمک کرد

همینطور زمان‌های گذشته بی قاعده زیادی وجود دارند از جمله:

Ran گذشته ی run “دویدن” ، did گذشته do و does “انجام دادن” و was و were که زمان گذشته be “بودن” هستند.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…