وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مصدر مجهول یا passive infinitive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی passive infinitive :

مصدر های با To مثل to eat “خوردن” و to question “پرسیدن” ممکن است به صورت مجهول استفاده شوند. چنین مصدرهایی مصدر مجهول نامیده می‌شوند. مثل:

To be eaten, to be questioned

ترجمه: پرسیده شدن، خورده شدن

مصدرهای مجهول اغلب نقش مکمل مکمل های صفتی یا مفعول فعل‌ها را می‌گیرند:

It was strange to be questioned

ترجمه: مورد بازجویی قرار گرفتن عجیب بود.

These apples need to be eaten

ترجمه: این سیب ها باید خورده شوند.