وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مصدر مجهول یا passive infinitive چیست؟

تعریف و معنی passive infinitive :

مصدر های با To مثل to eat “خوردن” و to question “پرسیدن” ممکن است به صورت مجهول استفاده شوند. چنین مصدرهایی مصدر مجهول نامیده می‌شوند. مثل:

To be eaten, to be questioned

ترجمه: پرسیده شدن، خورده شدن

مصدر با to یا to-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید. …

بخوانید

مصدرهای مجهول اغلب نقش مکمل مکمل های صفتی یا مفعول فعل‌ها را می‌گیرند:

It was strange to be questioned

ترجمه: مورد بازجویی قرار گرفتن عجیب بود.

These apples need to be eaten

ترجمه: این سیب ها باید خورده شوند.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…