وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مصدر مجهول یا passive infinitive چیست؟

تعریف و معنی passive infinitive :

مصدر های با To مثل to eat “خوردن” و to question “پرسیدن” ممکن است به صورت مجهول استفاده شوند. چنین مصدرهایی مصدر مجهول نامیده می‌شوند. مثل:

To be eaten, to be questioned

ترجمه: پرسیده شدن، خورده شدن

مصدر با to یا to-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید. …

بخوانید

مصدرهای مجهول اغلب نقش مکمل مکمل های صفتی یا مفعول فعل‌ها را می‌گیرند:

It was strange to be questioned

ترجمه: مورد بازجویی قرار گرفتن عجیب بود.

These apples need to be eaten

ترجمه: این سیب ها باید خورده شوند.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…