وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مصدر مجهول یا passive infinitive چیست؟

تعریف و معنی passive infinitive :

مصدر های با To مثل to eat “خوردن” و to question “پرسیدن” ممکن است به صورت مجهول استفاده شوند. چنین مصدرهایی مصدر مجهول نامیده می‌شوند. مثل:

To be eaten, to be questioned

ترجمه: پرسیده شدن، خورده شدن

مصدرهای مجهول اغلب نقش مکمل مکمل های صفتی یا مفعول فعل‌ها را می‌گیرند:

It was strange to be questioned

ترجمه: مورد بازجویی قرار گرفتن عجیب بود.

These apples need to be eaten

ترجمه: این سیب ها باید خورده شوند.از این واژه نامه:

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…

عالی یا Superlative

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان…

تشبیه یا similative

1. به عبارت یا سخنی که در آن یک چیزی به چیز…