وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پاره همنهشت یا parasynthetic چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی parasynthetic :

یک ترکیب پاره همنهشت ترکیبی است که از باهم کار کردن دو یا چند فرایند واژه‌سازی ساخته شده است. در انگلیسی این واژه معمولا بیانگر صفتی است که طی هر دو فرایند ترکیب و اشتقاق ایجاد شده است.