وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پاره همنهشت یا parasynthetic چیست؟

تعریف و معنی parasynthetic :

یک ترکیب پاره همنهشت ترکیبی است که از باهم کار کردن دو یا چند فرایند واژه‌سازی ساخته شده است. در انگلیسی این واژه معمولا بیانگر صفتی است که طی هر دو فرایند ترکیب و اشتقاق ایجاد شده است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…