وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پاره همنهشت یا parasynthetic چیست؟

تعریف و معنی parasynthetic :

یک ترکیب پاره همنهشت ترکیبی است که از باهم کار کردن دو یا چند فرایند واژه‌سازی ساخته شده است. در انگلیسی این واژه معمولا بیانگر صفتی است که طی هر دو فرایند ترکیب و اشتقاق ایجاد شده است.از این واژه نامه:

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…

عالی یا Superlative

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان…

تشبیه یا similative

1. به عبارت یا سخنی که در آن یک چیزی به چیز…