وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تمنایی یا optative چیست؟

تعریف و معنی optative :

تمنایی حالتی است که برای بیان آرزو و خواسته استفاده می‌شود. مثلا جمله زیر حالت تمنایی دارد و بیانگر این آرزو است که ملکه برای مدت طولانی زندگی کند:

Long live the Queen!

ترجمه: عمر ملکه مستدام باد!

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد کلمه optative “تمنایی” اغلب همراه با وجه شرطی استفاده شده است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…