وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مفعولی یا objective چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی objective :

وقتی یک کلمه نقش مفعول یک جمله یا جمله واره را میگیرد، در حالت مفعولی قرار دارد. در انگلیسی مدرن ضمایر نسبت به وضعیت، شکل های مختلفی میگیرند و ضمایر مفعولی اصلی me, you, him, her, it, us هستند که درمقابل ضمایر فاعلی مثل I،he و … قرار میگیرند. (توجه داشته باشید که you و it در هردوحالت مفعولی و فاعلی همین شکل را دارند)

ترکیب مفعولی یک ترکیب اسمی یا صفتی است که در آن جزء اول اسم است و جزء دوم وجه وصفی حال.