وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مفعولی یا objective چیست؟

تعریف و معنی objective :

وقتی یک کلمه نقش مفعول یک جمله یا جمله واره را میگیرد، در حالت مفعولی قرار دارد. در انگلیسی مدرن ضمایر نسبت به وضعیت، شکل های مختلفی میگیرند و ضمایر مفعولی اصلی me, you, him, her, it, us هستند که درمقابل ضمایر فاعلی مثل I،he و … قرار میگیرند. (توجه داشته باشید که you و it در هردوحالت مفعولی و فاعلی همین شکل را دارند)

ترکیب مفعولی یک ترکیب اسمی یا صفتی است که در آن جزء اول اسم است و جزء دوم وجه وصفی حال.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…