وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مفعولی یا objective چیست؟

تعریف و معنی objective :

وقتی یک کلمه نقش مفعول یک جمله یا جمله واره را میگیرد، در حالت مفعولی قرار دارد. در انگلیسی مدرن ضمایر نسبت به وضعیت، شکل های مختلفی میگیرند و ضمایر مفعولی اصلی me, you, him, her, it, us هستند که درمقابل ضمایر فاعلی مثل I،he و … قرار میگیرند. (توجه داشته باشید که you و it در هردوحالت مفعولی و فاعلی همین شکل را دارند)

ترکیب مفعولی یک ترکیب اسمی یا صفتی است که در آن جزء اول اسم است و جزء دوم وجه وصفی حال.از این واژه نامه:

وجه شرطی

Subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل

Verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…

جمله‌ واره فرعی یا وابسته

Subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…