وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عدد یا number چیست؟

تعریف و معنی number :

عدد یک مقوله دستوری است که شکل‌های لغوی را بر اساس اینکه به چه تعدادی از اشیا یا مردم اشاره می‌کنند دسته بندی می‌کند. در انگلیسی مدرن دو مقوله ی عددی مفرد و جمع هستند. همینطور به مدخل Dual “دوتایی” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…