وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عدد یا number چیست؟

تعریف و معنی number :

عدد یک مقوله دستوری است که شکل‌های لغوی را بر اساس اینکه به چه تعدادی از اشیا یا مردم اشاره می‌کنند دسته بندی می‌کند. در انگلیسی مدرن دو مقوله ی عددی مفرد و جمع هستند. همینطور به مدخل Dual “دوتایی” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

فاعل یا subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…

حالت ملکی بی نشانه یا unmarked genitive

در انگلیسی حالت ملکی بی نشانه، استفاده از حالت ملکی بدون استفاده…

فاعلی یا subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…