وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عدد یا number چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی number :

عدد یک مقوله دستوری است که شکل‌های لغوی را بر اساس اینکه به چه تعدادی از اشیا یا مردم اشاره می‌کنند دسته بندی می‌کند. در انگلیسی مدرن دو مقوله ی عددی مفرد و جمع هستند. همینطور به مدخل Dual “دوتایی” مراجعه کنید.