وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

غیر ارجاعی یا non-referential چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی non-referential :

در جمله‌ای مثل It is raining “باران میبارد” it فاعل دستوری جمله است اما به هیچ چیز اشاره نمی‌کند. در اینجا It بیشتر نقشی دستوری دارد تا معنایی و وقتی اینطور استفاده می‌شود به آن غیر ارجاعی میگویند. It همینطور می‌تواند به‌عنوان مفعول غیر ارجاعی استفاده شود مثل گروه اصطلاحی hold it! “صبر کن”

There هم میتواند غیرارجاعی باشد:

There’s no-one in the room

ترجمه: کسی در اتاق نیست.