وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

غیر ارجاعی یا non-referential چیست؟

تعریف و معنی non-referential :

در جمله‌ای مثل It is raining “باران میبارد” it فاعل دستوری جمله است اما به هیچ چیز اشاره نمی‌کند. در اینجا It بیشتر نقشی دستوری دارد تا معنایی و وقتی اینطور استفاده می‌شود به آن غیر ارجاعی میگویند. It همینطور می‌تواند به‌عنوان مفعول غیر ارجاعی استفاده شود مثل گروه اصطلاحی hold it! “صبر کن”

There هم میتواند غیرارجاعی باشد:

There’s no-one in the room

ترجمه: کسی در اتاق نیست.از این واژه نامه:

وجه شرطی

Subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل

Verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…

جمله‌ واره فرعی یا وابسته

Subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…