وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت فاعلی یا nominative چیست؟

تعریف و معنی nominative :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته حالت فاعلی برای اسم‌ها و ضمایر ( همچنین صفات توصیف کننده آنها) استفاده می‌شد که به‌عنوان فاعل یک فعل عمل می‌کردند.

انگلیسی کهن حالت فاعلی داشت ولی از بین رفتن سیستم حالتی در انگلیسی میانه به این معناست که در انگلیسی استاندارد مدرن این حالت فقط در ضمایری که فاعل فعل هستند نمایان است مثل: I, he, she و … . در انگلیسی مدرن این‌ها به حالت مفعولی (Subjective Case) تعلق دارند و کلمه Nominative به معنی “فاعلی” دیگر به طور گسترده استفاده نمی‌شود.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…