وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت فاعلی یا nominative چیست؟

تعریف و معنی nominative :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته حالت فاعلی برای اسم‌ها و ضمایر ( همچنین صفات توصیف کننده آنها) استفاده می‌شد که به‌عنوان فاعل یک فعل عمل می‌کردند.

انگلیسی کهن حالت فاعلی داشت ولی از بین رفتن سیستم حالتی در انگلیسی میانه به این معناست که در انگلیسی استاندارد مدرن این حالت فقط در ضمایری که فاعل فعل هستند نمایان است مثل: I, he, she و … . در انگلیسی مدرن این‌ها به حالت مفعولی (Subjective Case) تعلق دارند و کلمه Nominative به معنی “فاعلی” دیگر به طور گسترده استفاده نمی‌شود.از این واژه نامه:

خطابی یا Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص یا second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند یا suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…