وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت فاعلی یا nominative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی nominative :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته حالت فاعلی برای اسم‌ها و ضمایر ( همچنین صفات توصیف کننده آنها) استفاده می‌شد که به‌عنوان فاعل یک فعل عمل می‌کردند.

انگلیسی کهن حالت فاعلی داشت ولی از بین رفتن سیستم حالتی در انگلیسی میانه به این معناست که در انگلیسی استاندارد مدرن این حالت فقط در ضمایری که فاعل فعل هستند نمایان است مثل: I, he, she و … . در انگلیسی مدرن این‌ها به حالت مفعولی (Subjective Case) تعلق دارند و کلمه Nominative به معنی “فاعلی” دیگر به طور گسترده استفاده نمی‌شود.