وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تکواژ یا morpheme چیست؟

تعریف و معنی morpheme :

تکواژ واحدی از زبان است که قابل تجزیه به واحدهای کوچکتر نیست. تکواژها در انگلیسی شامل پیشوند، پسوند، ریشه کلمات و فرم های ترکیبی هستند. مثلا کلمه misspellings “غلط املایی”چهار تکواژ دارد:

  • پیشوند  mis
  • ریشه  spell

دو پسوند: یکی ing و دیگری s جمع.

همچنین کلمات می‌توانند تنها یک تکواژ داشته باشند مثل: know, residue, overاز این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…