وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تکواژ یا morpheme چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی morpheme :

تکواژ واحدی از زبان است که قابل تجزیه به واحدهای کوچکتر نیست. تکواژها در انگلیسی شامل پیشوند، پسوند، ریشه کلمات و فرم های ترکیبی هستند. مثلا کلمه misspellings “غلط املایی”چهار تکواژ دارد:

  • پیشوند  mis
  • ریشه  spell

دو پسوند: یکی ing و دیگری s جمع.

همچنین کلمات می‌توانند تنها یک تکواژ داشته باشند مثل: know, residue, over