وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تکواژ یا morpheme چیست؟

تعریف و معنی morpheme :

تکواژ واحدی از زبان است که قابل تجزیه به واحدهای کوچکتر نیست. تکواژها در انگلیسی شامل پیشوند، پسوند، ریشه کلمات و فرم های ترکیبی هستند. مثلا کلمه misspellings “غلط املایی”چهار تکواژ دارد:

  • پیشوند  mis
  • ریشه  spell

دو پسوند: یکی ing و دیگری s جمع.

همچنین کلمات می‌توانند تنها یک تکواژ داشته باشند مثل: know, residue, overاز این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…