وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه یا mood چیست؟

تعریف و معنی mood :

وجه فعل به این مطلب اشاره دارد که آیا جمله واره ای که فعل در آن آمده است بیانگر یک واقعیت، فرضیه یا امر و … است. مثلا وجه اخباری برای بیان واقعیت یا اعتقادات محکم، امری برای امر کردن، پرسشی برای بیان سوال و وجه شرطی برای بیان شرط یا وضعیت غیر واقعی استفاده می‌شود.از این واژه نامه:

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to

To-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…