وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه یا mood چیست؟

تعریف و معنی mood :

وجه فعل به این مطلب اشاره دارد که آیا جمله واره ای که فعل در آن آمده است بیانگر یک واقعیت، فرضیه یا امر و … است. مثلا وجه اخباری برای بیان واقعیت یا اعتقادات محکم، امری برای امر کردن، پرسشی برای بیان سوال و وجه شرطی برای بیان شرط یا وضعیت غیر واقعی استفاده می‌شود.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…