وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه یا mood چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی mood :

وجه فعل به این مطلب اشاره دارد که آیا جمله واره ای که فعل در آن آمده است بیانگر یک واقعیت، فرضیه یا امر و … است. مثلا وجه اخباری برای بیان واقعیت یا اعتقادات محکم، امری برای امر کردن، پرسشی برای بیان سوال و وجه شرطی برای بیان شرط یا وضعیت غیر واقعی استفاده می‌شود.