وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مذکر یا masculine چیست؟

تعریف و معنی masculine :

در انگلیسی مدرن شکل‌های مذکر آنهایی هستند که به جنس نر (مرد) اشاره دارند یعنی ضمایر:

he, him, his, himself

ترجمه: و صفت ملکی his.

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند اسم‌های مذکر و کلمات مربوط به آنها اغلب به جنس نر اشاره دارند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست. انگلیسی کهن سه جنس دستوری داشت: (مذکر، مونث و خنثی) و درحالیکه بیشتر اسم های مذکر به مردان یا حیوانات نر اشاره می‌کردند (مثل : cyning ‘king’ “پادشاه”)، بقیه اینطور نبودند (مثل: wifmann ‘woman’ “زن”، stan ‘stone’ “سنگ”)از این واژه نامه:

فعل یا verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…