وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مذکر یا masculine چیست؟

تعریف و معنی masculine :

در انگلیسی مدرن شکل‌های مذکر آنهایی هستند که به جنس نر (مرد) اشاره دارند یعنی ضمایر:

he, him, his, himself

ترجمه: و صفت ملکی his.

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند اسم‌های مذکر و کلمات مربوط به آنها اغلب به جنس نر اشاره دارند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست. انگلیسی کهن سه جنس دستوری داشت: (مذکر، مونث و خنثی) و درحالیکه بیشتر اسم های مذکر به مردان یا حیوانات نر اشاره می‌کردند (مثل : cyning ‘king’ “پادشاه”)، بقیه اینطور نبودند (مثل: wifmann ‘woman’ “زن”، stan ‘stone’ “سنگ”)از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…