وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مذکر یا masculine چیست؟

تعریف و معنی masculine :

در انگلیسی مدرن شکل‌های مذکر آنهایی هستند که به جنس نر (مرد) اشاره دارند یعنی ضمایر:

he, him, his, himself

ترجمه: و صفت ملکی his.

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند اسم‌های مذکر و کلمات مربوط به آنها اغلب به جنس نر اشاره دارند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست. انگلیسی کهن سه جنس دستوری داشت: (مذکر، مونث و خنثی) و درحالیکه بیشتر اسم های مذکر به مردان یا حیوانات نر اشاره می‌کردند (مثل : cyning ‘king’ “پادشاه”)، بقیه اینطور نبودند (مثل: wifmann ‘woman’ “زن”، stan ‘stone’ “سنگ”)از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…