وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مذکر یا masculine چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی masculine :

در انگلیسی مدرن شکل‌های مذکر آنهایی هستند که به جنس نر (مرد) اشاره دارند یعنی ضمایر:

he, him, his, himself

ترجمه: و صفت ملکی his.

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند اسم‌های مذکر و کلمات مربوط به آنها اغلب به جنس نر اشاره دارند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست. انگلیسی کهن سه جنس دستوری داشت: (مذکر، مونث و خنثی) و درحالیکه بیشتر اسم های مذکر به مردان یا حیوانات نر اشاره می‌کردند (مثل : cyning ‘king’ “پادشاه”)، بقیه اینطور نبودند (مثل: wifmann ‘woman’ “زن”، stan ‘stone’ “سنگ”)