وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پرسشی یا Interrogative چیست؟

تعریف و معنی Interrogative :

به کلمه، جمله واره یا جمله‌ای گفته می‌شود که برای بیان یا پرسیدن یک سوال استفاده میشود. مثلا سوال زیر یک جمله پرسشی است:

Who is responsible?

ترجمه: چه کسی مسئول(مقصر) است؟

یا در جمله:

I asked who was responsible

ترجمه: پرسیدم چه کسی مسئول بود.

بخش who was responsible یک جمله واره پرسشی است. کلمات پرسشی عبارت اند از:

who, what, when, where, which, how

ترجمه: چگونه، کدام، کجا، کی، چه، چه کسی

مثلا در مثال های بالا who ضمیر پرسشی است.از این واژه نامه:

فاعلی

Subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…

فعل

Verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی

Subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…