وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پرسشی یا Interrogative چیست؟

تعریف و معنی Interrogative :

به کلمه، جمله واره یا جمله‌ای گفته می‌شود که برای بیان یا پرسیدن یک سوال استفاده میشود. مثلا سوال زیر یک جمله پرسشی است:

Who is responsible?

ترجمه: چه کسی مسئول(مقصر) است؟

یا در جمله:

I asked who was responsible

ترجمه: پرسیدم چه کسی مسئول بود.

بخش who was responsible یک جمله واره پرسشی است. کلمات پرسشی عبارت اند از:

who, what, when, where, which, how

ترجمه: چگونه، کدام، کجا، کی، چه، چه کسی

مثلا در مثال های بالا who ضمیر پرسشی است.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…