وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پرسشی یا Interrogative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی Interrogative :

به کلمه، جمله واره یا جمله‌ای گفته می‌شود که برای بیان یا پرسیدن یک سوال استفاده میشود. مثلا سوال زیر یک جمله پرسشی است:

Who is responsible?

ترجمه: چه کسی مسئول(مقصر) است؟

یا در جمله:

I asked who was responsible

ترجمه: پرسیدم چه کسی مسئول بود.

بخش who was responsible یک جمله واره پرسشی است. کلمات پرسشی عبارت اند از:

who, what, when, where, which, how

ترجمه: چگونه، کدام، کجا، کی، چه، چه کسی

مثلا در مثال های بالا who ضمیر پرسشی است.