وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر پرسشی یا Interrogative Pronoun چیست؟

تعریف و معنی Interrogative Pronoun :

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از ضمایر پرسشی برای پرسیدن سؤال استفاده می‌شود.

سایر ضمایر پرسشی که زیاد رایج نیستند، درست مثل موارد بالا هستند، اما با پسوند «ever» یا «soever» (به‌عنوان مثال،  whatever, whichever, whatsoever, whichsoever)

نمونه‌های ساده ضمایر پرسشی

  • What is that?
  • Which is yours?
  • Who done it?
  • Whom shall we ask?
  • Whose is this?
  • Whatever did you say?
  • Whomsoever did you find?
  • Whosoever is this?

پسوند -ever و -soever برای تأکید یا نشان دادن شگفتی استفاده می‌شود. (پسوند -soever زیاد رایج نیست، زیرا قدیمی است.)

مثال‌های ضمایر پرسشی

What is originality? Undetected plagiarism.

ترجمه: اصالت چیست؟ سرقت علمی کشف نشده.

What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.

ترجمه: در نام‌ها چه چیزی وجود دارد؟ همان چیزی که اگر ما برای گل رز اسم دیگری بگذاریم، باز هم همان بوی شیرین را می‌دهد.

در اینجا، کلمه which ضمیر پرسشی نیست. (در واقع ضمیر نسبی است.) به یاد داشته باشید که اکثر کلمات می‌توانند چندین نقش مختلف داشته باشند (یا به گفته علاقه‌مندان به دستور زبان، «عملکرد»).

به‌عبارت دیگر، Which فقط زمانی به‌عنوان یک ضمیر پرسشی عمل می‌کند که در جمله پرسشی بیاید.

Which is worse, failing or never trying?

ترجمه:  کدام بدتر است، شکست خوردن یا هرگز تلاش نکردن؟

در اینجا Which ضمیر پرسشی است.

همچنین می‌توان از ضمایر پرسشی برای پرسیدن سؤالات غیر مستقیم استفاده کرد.

Do you know what this is?

ترجمه: آیا می‌دانید این چیست؟

در اینجا، ضمیر پرسشی what در یک سؤال غیرمستقیم (به رنگ زرد) به کار می‌رود، که بخشی از یک سؤال بزرگتر است.

I want to know what this is.

ترجمه: من می‌خواهم بدانم این چیست.

سؤالات غیرمستقیم همچنین می‌توانند در قالب یک گفته و به‌صورت غیر پرسشی ظاهر شوند.

ضمایر پرسشی را با وابسته‌های پرسشی اشتباه نگیرید

ضمایر پرسشی را با وابسته‌های پرسشی (که در دستور زبان سنتی «صفت‌های پرسشی» نامیده می‌شوند) اشتباه نگیرید. این دو بسیار شبیه هم هستند.

وابسته‌های پرسشی به اسم‌ها یا ضمایر دلالت دارند. به این سه سؤال توجه کنید:

Which route is the safest?

ترجمه: کدام مسیر امن‌تر است؟

What food are they buying?

ترجمه: چه غذایی می‌خرند؟

Whose one shall we take?

ترجمه: آن چیز را از چه کسی را بگیریم؟

در این مثال‌ها، کلمات با رنگ متمایز ، ضمایر پرسشی نیستند. آنها وابسته‌های پرسشی اند. آنها در جمله به‌صورت تنها استفاده نمی‌شوند. همه آنها به اسم یا ضمیر دلالت می‌کنند.

مثال‌های بالا را با این مثال‌های مشابه مقایسه کنید:

Which is the safest?

ترجمه: کدام امن‌ترین است؟

What are they buying?

ترجمه: چه می‌خرند؟

Whose shall we take?

ترجمه: مال چه کسی را بگیریم؟

همه به‌صورت تنها در جمله آمده‌اند، پس ضمایر پرسشی هستند.

ضمایر پرسشی را با قیدهای پرسشی اشتباه نگیرید

قیدهای پرسشی  whenو how why, where, هستند. قیدهای پرسشی هم برای پرسیدن سؤالات استفاده می‌شوند، اما پاسخ پرسش‌هایی که آنها می‌پرسند قید است. پاسخ سوال‌هایی که با ضمیر پرسشی (یا وابسته پرسشی) شروع می‌شود همیشه اسم است.

What shall we do? (Cycling)

ترجمه: چکار باید بکنیم؟ (دوچرخه سواری)

در پاسخ سؤالی که ضمیر پرسشی دارد، همیشه چیزی می‌آید‌که به‌عنوان اسم عمل می‌کند. به‌عنوان مثال اسم، ضمیر یا عبارت اسمی.

Why do you have to leave?

ترجمه: چرا باید بروید؟ (چون هوا دارد تاریک می‌شود.)

(در پاسخ سؤالی که قید پرسشی دارد، همیشه چیزی می‌آید که به‌عنوان قید عمل می‌کند، برای مثال: قید، گروه قیدی یا جمله‌واره قیدی. در این مثال، این عبارت گروه قیدی عقلی است.) در زیر مثال سرگرم کننده‌ای برای بررسی دقیق‌تر آورده‌ایم:

A: Who are you and how did you get in here?

ترجمه: شما کی هستید و چگونه وارد اینجا شدید؟

B: I’m a locksmith. And…I’m a locksmith.

ترجمه: من قفل ساز هستم؛ و… من قفل ساز هستم.

در این مثال، جواب ضمیر پرسشی who عبارت اسمی a locksmith است. جواب قید پرسشی how عبارت قیدی مبهم «به‌دلیل قفل ساز بودن» است.

در پاسخ سؤالی که با ضمیر پرسشی شروع می‌شود اسم می‌آید (معمولاً شخص، مکان یا چیز). در پاسخ سؤالی که با قید پرسشی شروع می‌شود how, why, where, when)) قید می‌آید. (معمولاً مکان، شیوه، زمان یا دلیل)از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…