وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صرف یا inflection چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی inflection :

Inflection “صرف”

Inflectional “صرف شده”

Inflected “تصریفی”

در بعضی زبان ها شکل کلمه براساس نقشی که می‌پذیرد تغییر می‌کند ( مثلا وقتی اسم جمع باشد یا مفرد یا وقتی فعل در زمان حال باشد یا گذشته) به این شکل ها inflection”صرف ” و به کلمه ای که این تغییرات را می پذیرد inflected “صرف شده” می گویند. مثلا در انگلیسی کلمه (walked) “قدم زد” صرف شده است و زمان گذشته ی فعل (walk) “قدم زدن” را نشان می‌دهد. پسوند ed یک پسوند تصریفی است.

انگلیسی کهن شکل‌های صرف شده بسیار زیادی داشت مثل شکل مختلف برای جنس و عدد در اسم‌ها، ضمایر و صفت‌ها و شکل‌های مختلف برای زمان، شخص، عدد و وجه در فعل‌ها. به هرحال با تغییر زبان، تشخیص بسیاری از این اشکال لغوی از یکدیگر سخت شد و ابزارهای دیگر بیانِ ارتباط دستوری بین لغات اهمیت بیشتری پیدا کرد از جمله ترتیب کلمات و استفاده از حرف اضافه و افعال کمکی.

در انگلیسی مدرن، افعال هنوز هم برای زمان تغییر می‌یابند مثل:

Walk, walked

ترجمه: راه رفتن

همینطور تا حدودی برای شخص مثل:

Walk/walkes

ترجمه: راه رفتن

Was/ were

ترجمه: بودن

ضمایر برای منظورهای مختلف صرف می‌شوند:

  • 1. حالت: I/me, he/him و …
  • 2. عدد: I/we
  • 3. جنس: she/he/it

بعضی صفات برای حالت های تفضیلی و عالی صرف می شوند:er “تر” و est “ترین”

اسم‌ها برای عدد صرف می‌شوند: banana/bananas

به هرحال سیستم حالتی کهن درست مثل سه جنس دستوری کهن تا حد زیادی از بین رفته و تعداد صرف های باقی مانده بسیار کمتر از گذشته است. در نسخه قدیمی دیکشنری اکسفورد شکل‌های صرف شده ضمایر براساس حالت، هرکدام بعنوان کلمه ای جدا در نظر گرفته شده‌اند.