وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صرف یا inflection چیست؟

تعریف و معنی inflection :

Inflection “صرف”

Inflectional “صرف شده”

Inflected “تصریفی”

در بعضی زبان ها شکل کلمه براساس نقشی که می‌پذیرد تغییر می‌کند ( مثلا وقتی اسم جمع باشد یا مفرد یا وقتی فعل در زمان حال باشد یا گذشته) به این شکل ها inflection”صرف ” و به کلمه ای که این تغییرات را می پذیرد inflected “صرف شده” می گویند. مثلا در انگلیسی کلمه (walked) “قدم زد” صرف شده است و زمان گذشته ی فعل (walk) “قدم زدن” را نشان می‌دهد. پسوند ed یک پسوند تصریفی است.

انگلیسی کهن شکل‌های صرف شده بسیار زیادی داشت مثل شکل مختلف برای جنس و عدد در اسم‌ها، ضمایر و صفت‌ها و شکل‌های مختلف برای زمان، شخص، عدد و وجه در فعل‌ها. به هرحال با تغییر زبان، تشخیص بسیاری از این اشکال لغوی از یکدیگر سخت شد و ابزارهای دیگر بیانِ ارتباط دستوری بین لغات اهمیت بیشتری پیدا کرد از جمله ترتیب کلمات و استفاده از حرف اضافه و افعال کمکی.

در انگلیسی مدرن، افعال هنوز هم برای زمان تغییر می‌یابند مثل:

Walk, walked

ترجمه: راه رفتن

همینطور تا حدودی برای شخص مثل:

Walk/walkes

ترجمه: راه رفتن

Was/ were

ترجمه: بودن

ضمایر برای منظورهای مختلف صرف می‌شوند:

  • 1. حالت: I/me, he/him و …
  • 2. عدد: I/we
  • 3. جنس: she/he/it

بعضی صفات برای حالت های تفضیلی و عالی صرف می شوند:er “تر” و est “ترین”

اسم‌ها برای عدد صرف می‌شوند: banana/bananas

به هرحال سیستم حالتی کهن درست مثل سه جنس دستوری کهن تا حد زیادی از بین رفته و تعداد صرف های باقی مانده بسیار کمتر از گذشته است. در نسخه قدیمی دیکشنری اکسفورد شکل‌های صرف شده ضمایر براساس حالت، هرکدام بعنوان کلمه ای جدا در نظر گرفته شده‌اند.از این واژه نامه:

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا

Transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…