وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بی فاعل یا impersonal (impers.) چیست؟

تعریف و معنی impersonal (impers.) :

وقتی یک فعل سوم شخص مفرد مثل (thinks) “فکر می‌کند” یا (owes) “دارد” بدون فاعل دستوری استفاده شود به آن بی فاعل گفته می‌شود. فعل های بی فاعل به طور عمده در انگلیسی کهن و میانه و بعد از آن در کاربردهای کهن و غیرمسطلح یافت می‌شوند.از این واژه نامه:

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…

عالی یا Superlative

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان…

تشبیه یا similative

1. به عبارت یا سخنی که در آن یک چیزی به چیز…