وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بی فاعل یا impersonal (impers.) چیست؟

تعریف و معنی impersonal (impers.) :

وقتی یک فعل سوم شخص مفرد مثل (thinks) “فکر می‌کند” یا (owes) “دارد” بدون فاعل دستوری استفاده شود به آن بی فاعل گفته می‌شود. فعل های بی فاعل به طور عمده در انگلیسی کهن و میانه و بعد از آن در کاربردهای کهن و غیرمسطلح یافت می‌شوند.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…