وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جنس یا gender چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی gender :

در بعضی زبان ها اسم ها ضمایر و لغات مرتبط با آنها به گروه‌هایی تحت عنوان جنس دسته بندی می‌شوند که با تفاوت‌‌های خاصی متمایز می‌شوند. جنس‌های دستوری شامل (Masculine) “مذکر” (Feminine) “مونث” و (Neuter) “خنثی” می‌باشند ولی آنها معمولا فقط ارتباط کمی به جنسیت دارند و بیشتر کلمات یک جنس دستوری دارند که با جنسیتی که آن جنس به آن اشاره می‌کند مطابقت ندارند. مثلا کلمه ی انگلیسی کهن (wifmann) که به معنی “زن” است دارای جنس دستوری مذکر است.

انگلیسی کهن دارای سه جنس دستوری مونث، مذکر و خنثی بود. اگرچه نبود سیستم حالتی (Case system) در انگلیسی میانه به این معناست که تمایز بین جنس‌های دستوری تقریبا به طور کامل از بین رفت. انگلیسی مدرن به جای جنس دستوری جنس طبیعی دارند که در ضمایر سوم شخص و صفات ملکی براساس جنسیت شخصی که به آن اشاره می‌کنند دسته بندی می‌شوند: