وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جنس یا gender چیست؟

تعریف و معنی gender :

در بعضی زبان ها اسم ها ضمایر و لغات مرتبط با آنها به گروه‌هایی تحت عنوان جنس دسته بندی می‌شوند که با تفاوت‌‌های خاصی متمایز می‌شوند. جنس‌های دستوری شامل (Masculine) “مذکر” (Feminine) “مونث” و (Neuter) “خنثی” می‌باشند ولی آنها معمولا فقط ارتباط کمی به جنسیت دارند و بیشتر کلمات یک جنس دستوری دارند که با جنسیتی که آن جنس به آن اشاره می‌کند مطابقت ندارند. مثلا کلمه ی انگلیسی کهن (wifmann) که به معنی “زن” است دارای جنس دستوری مذکر است.

انگلیسی کهن دارای سه جنس دستوری مونث، مذکر و خنثی بود. اگرچه نبود سیستم حالتی (Case system) در انگلیسی میانه به این معناست که تمایز بین جنس‌های دستوری تقریبا به طور کامل از بین رفت. انگلیسی مدرن به جای جنس دستوری جنس طبیعی دارند که در ضمایر سوم شخص و صفات ملکی براساس جنسیت شخصی که به آن اشاره می‌کنند دسته بندی می‌شوند:

  • he, she, it
  • his, her, its ,…


از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…