وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اول شخص یا first person چیست؟

تعریف و معنی first person :

ضمایر اول شخص، فرد (یا گروهی از افراد) را بیان می‌کند که در حال صحبت یا نوشتن هستند (متکلم هستند). ضمایر اول شخص (و صفات ملکی مربوط به آنها) در انگلیسی استاندارد مدرن:

(I) “من”، (me) “من را به من”، (my) “من مالکیت” ، (mine) “مال من” (myself) ” خودم”

(we) “ما”، (our) “ما مالکیت”، (us) “مارا، به ما” ، (ours) “مال ما”، (ourselves) ” خودمان” هستند.

برای اطلاعات مشابه به کلمات person “شخص”، second person “دوم شخص” و third person “سوم شخص” مراجعه کنید.

در بسیاری از زبان‌ها و همینطور در انگلیسی دوره‌های پیشین فعل‌ها برای هر شخص شکل مختلفی می‌گیرند. در انگلیسی مدرن تنها فعلی که برای شخص اول شکل متفاوتی می‌گیرد شکل اول شخص مفرد از ریشه ی be در زمان حال است که تبدیل به (am) می‌شود. مثل:

I am …

ترجمه: من هستم.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…