وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پرکننده یا filler چیست؟

تعریف و معنی filler :

یک پرکننده یا پرکننده محاوره‌ای (conversational filler) کلمه یا گروه کلماتی است که هیچ معنی لغوی ندارد و تنها به این دلیل استفاده می‌شود تا وقفه‌های ناخواسته در بین کلام یا مکالمه ایجاد نشود.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…