وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پرکننده یا filler چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی filler :

یک پرکننده یا پرکننده محاوره‌ای (conversational filler) کلمه یا گروه کلماتی است که هیچ معنی لغوی ندارد و تنها به این دلیل استفاده می‌شود تا وقفه‌های ناخواسته در بین کلام یا مکالمه ایجاد نشود.