وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پرکننده یا filler چیست؟

تعریف و معنی filler :

یک پرکننده یا پرکننده محاوره‌ای (conversational filler) کلمه یا گروه کلماتی است که هیچ معنی لغوی ندارد و تنها به این دلیل استفاده می‌شود تا وقفه‌های ناخواسته در بین کلام یا مکالمه ایجاد نشود.



از این واژه نامه:

مفرد

Singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص

Third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…