وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مونث یا feminine چیست؟

تعریف و معنی feminine :

این کلمه در انگلیسی مدرن به جنس ماده و زن اشاره دارد: ضمایر (she, her, hers) “او(مونث)”، صفت ملکی (her) “(مال) او” و چند پسوند از جمله (ess) کلمات مونث هستند.

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند اسم‌های مونث و کلمات مربوط به آن‌ها معمولا به جنس ماده اشاره می‌کنند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست.

انگلیسی کهن سه جنس دستوری داشت:

1. (masculine) “مذکر

2. (feminine) “مونث”

3. (neuter) “خنثی”

در حالیکه بیشتر کلمات مونث مثل (cwen) شکل کهن queen”ملکه”،(woman) “زن” به زنان یا حیوانات ماده اشاره می‌کردند، بقیه جنس‌های دستوری اینطور نبودند. مثل(tunge) که شکل کهن tongue “زبان” است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…