وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مونث یا feminine چیست؟

تعریف و معنی feminine :

این کلمه در انگلیسی مدرن به جنس ماده و زن اشاره دارد: ضمایر (she, her, hers) “او(مونث)”، صفت ملکی (her) “(مال) او” و چند پسوند از جمله (ess) کلمات مونث هستند.

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند اسم‌های مونث و کلمات مربوط به آن‌ها معمولا به جنس ماده اشاره می‌کنند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست.

انگلیسی کهن سه جنس دستوری داشت:

1. (masculine) “مذکر

2. (feminine) “مونث”

3. (neuter) “خنثی”

در حالیکه بیشتر کلمات مونث مثل (cwen) شکل کهن queen”ملکه”،(woman) “زن” به زنان یا حیوانات ماده اشاره می‌کردند، بقیه جنس‌های دستوری اینطور نبودند. مثل(tunge) که شکل کهن tongue “زبان” است.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…