وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جزء یا element چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی element :

جزء یک کلمه، همبند، پیشوند یا پسوند است که بخش تشکیل دهنده یک ساخت بزرگتر (مثل کلمه ی مرکب، جمله واره و…) است.