وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دوتایی یا dual چیست؟

تعریف و معنی dual :

در انگلیسی مدرن، اسم‌ها و ضمایر می‌توانند مفرد یعنی اشاره کننده به یک شخص یا چیز، مثل

(child) “بچه”، (table) “میز”، (I) و (he)

یا اشاره کننده به بیش از یک شخص یا چیز باشند، مثل:

Children,Tables, We, They

بعضی زبان‌ها یک مقوله دوتایی هم دارند که به دو شخص یا دو چیز اطلاق می‌شود و در مقابل یک یا بیش از دو قرار می‌گیرد. در انگلیسی کهن و اوایل انگلیسی میانه مقوله ضمیر دوتایی وجود داشت مثل ضمیر WIT که به معنی (we two) “ما دوتا” بود.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…