وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دوتایی یا dual چیست؟

تعریف و معنی dual :

در انگلیسی مدرن، اسم‌ها و ضمایر می‌توانند مفرد یعنی اشاره کننده به یک شخص یا چیز، مثل

(child) “بچه”، (table) “میز”، (I) و (he)

یا اشاره کننده به بیش از یک شخص یا چیز باشند، مثل:

Children,Tables, We, They

بعضی زبان‌ها یک مقوله دوتایی هم دارند که به دو شخص یا دو چیز اطلاق می‌شود و در مقابل یک یا بیش از دو قرار می‌گیرد. در انگلیسی کهن و اوایل انگلیسی میانه مقوله ضمیر دوتایی وجود داشت مثل ضمیر WIT که به معنی (we two) “ما دوتا” بود.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…