وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سوال مستقیم یا direct question چیست؟

تعریف و معنی direct question :

یک سوال مستقیم سوالی است که دقیقا همانطور که پرسیده شده نقل قول می‌شود ( یعنی در نقل قول مستقیم) نه اینکه به طور غیرمستقیم از طرف کسی گزارش شود. مثلا:

“What did the doctor say?” asked Sue

ترجمه: سو پرسید: دکتر چه گفت؟

این جمله یک سوال مستقیم است چون مستقیما همان جمله‌ای که سو گفته بیان شده است . حالت غیرمستقیم آن اینطور خواهد بود:

Sue asked what the doctor said

ترجمه: سو چیزی که دکتر گفت را پرسید.از این واژه نامه:

گذرا یا transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل یا subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…

حالت ملکی بی نشانه یا unmarked genitive

در انگلیسی حالت ملکی بی نشانه، استفاده از حالت ملکی بدون استفاده…