وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سوال مستقیم یا direct question چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی direct question :

یک سوال مستقیم سوالی است که دقیقا همانطور که پرسیده شده نقل قول می‌شود ( یعنی در نقل قول مستقیم) نه اینکه به طور غیرمستقیم از طرف کسی گزارش شود. مثلا:

“What did the doctor say?” asked Sue

ترجمه: سو پرسید: دکتر چه گفت؟

این جمله یک سوال مستقیم است چون مستقیما همان جمله‌ای که سو گفته بیان شده است . حالت غیرمستقیم آن اینطور خواهد بود:

Sue asked what the doctor said

ترجمه: سو چیزی که دکتر گفت را پرسید.