وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سوال مستقیم یا direct question چیست؟

تعریف و معنی direct question :

یک سوال مستقیم سوالی است که دقیقا همانطور که پرسیده شده نقل قول می‌شود ( یعنی در نقل قول مستقیم) نه اینکه به طور غیرمستقیم از طرف کسی گزارش شود. مثلا:

“What did the doctor say?” asked Sue

ترجمه: سو پرسید: دکتر چه گفت؟

این جمله یک سوال مستقیم است چون مستقیما همان جمله‌ای که سو گفته بیان شده است . حالت غیرمستقیم آن اینطور خواهد بود:

Sue asked what the doctor said

ترجمه: سو چیزی که دکتر گفت را پرسید.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…