وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر/صفت اشاره یا demonstrative چیست؟

تعریف و معنی demonstrative :

ضمیر یا صفات اشاره گروه کوچکی از کلمات هستند که با بیان شخص یا چیزی که اسم به آن اشاره دارد کاربرد اسم را محدود می‌کنند. در انگلیسی استاندارد مدرن کلمات اشاره عبارت اند از:

1. (this) “این”

2. (that) “آن”

3. (these) “این ها”

4. (those)”آنها”

انواع صفت در زبان انگلیسی ( ۱۳ نوع اصلی )

حداقل 13 نوع صفت وجود داره که از اونا استفاده می‌کنیم …

کلمات اشاره به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

    1. ضمایر اشاره که در جمله جانشین اسم می‌شوند؛ مثل:

(This is my book)

ترجمه: ” این کتاب من است”

    2. و صفات اشاره که در جمله قبل از اسم می‌آیند؛ مثل:

This book is mine.

ترجمه: این کتاب مال من است.

صفت ملکی یا possessive adjective چیست

صفت ملکی کلمه ای مرتبط با ضمیر ملکی است که قبل از اسم و ب …

بخوانیداز این واژه نامه: