وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر اشاره یا Demonstrative Pronoun چیست؟

تعریف و معنی Demonstrative Pronoun :

ضمیر اشاره ضمیری است که به یک اسم اشاره دارد و موقعیت آن را از لحاظ دوری و نزدیکی به مکان یا زمان خاصی توضیح می‌‌دهد. ضمایر اشاره this, that, these و those هستند. این ضمایر در جمله جایگزین یک اسم یا عبارت اسمی می‌‌شوند. به عبات دقیق‌‌تر، ضمیر اشاره نشان دهنده اسمی است که قبلا در متن به آن اشاره شده‌‌ و مفهوم آن از متن قابل فهم است.

Are these your kids?

ترجمه: آیا این‌‌ها بچه‌‌های تو هستند؟

Do you remember the restaurant which we ate sushi last week? That was really delicious.

ترجمه: آیا اسم رستورانی که هفته پیش در آن سوشی خوردیم را به یاد می‌‌آوری؟ آن(سوشی) واقعا خوشمزه بود.

This و That برای کلمات مفرد و these و those برای کلمات جمع به‌‌کار می‌‌روند. در عین حال باید توجه داشت this  و these به اشخاص، حیوانات یا اشیای نزدیک به (موقعیت مکانی یا زمانی) گوینده و that  و those به اشخاص، اشیا و حیوانات دور (نسبت به مکان یا زمان گوینده) اشاره دارند.

This is not my toothbrush. That blue one is mine.

ترجمه: این مسواک من نیست. آن (مسواک) آبی رنگ مال من است.

Those girls near gate B are our cousins. Let’s give these flowers to welcome them.

ترجمه: آن دخترهایی که نزدیک ورودی بی هستند دخترعموهای ما هستند. بیایید این گل‌‌ها را برای خوشامدگویی به آن‌‌ها بدهیم.

 از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…