وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تجزیه و ترکیب یا construed (const., constr.) چیست؟

تعریف و معنی construed (const., constr.) :

در مدخل های بازبینی نشده دیکشنری اکسفورد، کلمات اختصار const. و constr. اغلب به این صورت استفاده شده‌اند که بیانگر این موضوع هستند که کلمه با کلمات و نقش‌های دیگری در جمله ترکیب می‌شود یا به عبارتی از لحاظ دستوری با کلمه یا گروه کلمات دیگری همراه شده است. مثلا در نسخه بازبینی نشده، برای مدخل (oblivious) صفت “فراموشکار” این مثال آمده است:

He was soon oblivious of this

ترجمه: او به زودی آن را فراموش کرد.

این کلمه به عنوان ترکیب و همراه با of استفاده شده در حالیکه در نسخه بازبینی شده of به with of تغییر یافته است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…