وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تجزیه و ترکیب یا construed (const., constr.) چیست؟

تعریف و معنی construed (const., constr.) :

در مدخل های بازبینی نشده دیکشنری اکسفورد، کلمات اختصار const. و constr. اغلب به این صورت استفاده شده‌اند که بیانگر این موضوع هستند که کلمه با کلمات و نقش‌های دیگری در جمله ترکیب می‌شود یا به عبارتی از لحاظ دستوری با کلمه یا گروه کلمات دیگری همراه شده است. مثلا در نسخه بازبینی نشده، برای مدخل (oblivious) صفت “فراموشکار” این مثال آمده است:

He was soon oblivious of this

ترجمه: او به زودی آن را فراموش کرد.

این کلمه به عنوان ترکیب و همراه با of استفاده شده در حالیکه در نسخه بازبینی شده of به with of تغییر یافته است.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…