وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تجزیه و ترکیب یا construed (const., constr.) چیست؟

تعریف و معنی construed (const., constr.) :

در مدخل های بازبینی نشده دیکشنری اکسفورد، کلمات اختصار const. و constr. اغلب به این صورت استفاده شده‌اند که بیانگر این موضوع هستند که کلمه با کلمات و نقش‌های دیگری در جمله ترکیب می‌شود یا به عبارتی از لحاظ دستوری با کلمه یا گروه کلمات دیگری همراه شده است. مثلا در نسخه بازبینی نشده، برای مدخل (oblivious) صفت “فراموشکار” این مثال آمده است:

He was soon oblivious of this

ترجمه: او به زودی آن را فراموش کرد.

این کلمه به عنوان ترکیب و همراه با of استفاده شده در حالیکه در نسخه بازبینی شده of به with of تغییر یافته است.از این واژه نامه:

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…

عالی یا Superlative

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان…

تشبیه یا similative

1. به عبارت یا سخنی که در آن یک چیزی به چیز…