وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید پیوندی یا Conjunctive adverb چیست؟

تعریف و معنی Conjunctive adverb :

از قیدهای پیوندی برای ایجاد ارتباط بین دو گزاره استفاده می‌­شود. آن­ها همچنین برای نشان دادن ترتیب، اختلاف، رابطه علت و معلولی و روابط دیگر به کار می­‌روند. قیدهای پیوندی هم  مانند قیدهای دیگر، ممکن است در جایگاه‌­های مختلفی از جمله قرار بگیرند.

He went into the store; however, he didn’t find anything he wanted to buy.

ترجمه: او به مغازه رفت؛ اما هیچ چیزی را که می­خواست بخرد پیدا نکرد.

Daniel kept talking in class; therefore, he got in trouble.

ترجمه: دنیل مرتبا در کلاس حرف می‌­زد؛ به همین دلیل دچار مشکل شد.

درصورت استفاده از قیدهای پیوندی and, but, so, or حتما باید بین جملات از ویرگول استفاده شود.

به هنگام استفاده از قیدهای پیوندی در ابتدای جمله­‌ی دوم، حتما باید قبل از قید پیوندی از ویرگول استفاده کنیم. تنها استثنا در این مورد زمانی است که قید پیوندی فقط یک بخش داشته باشد.

از قیدهای پیوندی رایج می­‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

Finally, however, hence, besides, further, certainly, anyway, …

در نهایت، اما، بنابراین، درکنار، علاوه بر، مطمئنا، درهر صورت و …از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…