وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید پیوندی یا Conjunctive adverb چیست؟

تعریف و معنی Conjunctive adverb :

از قیدهای پیوندی برای ایجاد ارتباط بین دو گزاره استفاده می‌­شود. آن­ها همچنین برای نشان دادن ترتیب، اختلاف، رابطه علت و معلولی و روابط دیگر به کار می­‌روند. قیدهای پیوندی هم  مانند قیدهای دیگر، ممکن است در جایگاه‌­های مختلفی از جمله قرار بگیرند.

He went into the store; however, he didn’t find anything he wanted to buy.

ترجمه: او به مغازه رفت؛ اما هیچ چیزی را که می­خواست بخرد پیدا نکرد.

Daniel kept talking in class; therefore, he got in trouble.

ترجمه: دنیل مرتبا در کلاس حرف می‌­زد؛ به همین دلیل دچار مشکل شد.

گرامر therefore ( + جمله نمونه)

حتما جمله معروف “I think, therefore I am” «من فکر می‌کنم، پس هست …

بخوانید

درصورت استفاده از قیدهای پیوندی and, but, so, or حتما باید بین جملات از ویرگول استفاده شود.

به هنگام استفاده از قیدهای پیوندی در ابتدای جمله­‌ی دوم، حتما باید قبل از قید پیوندی از ویرگول استفاده کنیم. تنها استثنا در این مورد زمانی است که قید پیوندی فقط یک بخش داشته باشد.

از قیدهای پیوندی رایج می­‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

Finally, however, hence, besides, further, certainly, anyway, …

در نهایت، اما، بنابراین، درکنار، علاوه بر، مطمئنا، درهر صورت و …از این واژه نامه: