وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

همایندی | همایند یا collocation | collocate چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی collocation | collocate :

وقتی دو یا چند کلمه کنار هم به کار می‌روند به ویژه اگر این کنار هم آمدن معمولا و مکررا اتفاق بیفتد می‌گوییم این کلمات همایند یکدیگرند. جفت یا گروه کلماتی که معمولا با هم به کار برده می‌شوند همایند یا (fixed collocation)همایند ثابت هستند.