وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

همایندی | همایند یا collocation | collocate چیست؟

تعریف و معنی collocation | collocate :

وقتی دو یا چند کلمه کنار هم به کار می‌روند به ویژه اگر این کنار هم آمدن معمولا و مکررا اتفاق بیفتد می‌گوییم این کلمات همایند یکدیگرند. جفت یا گروه کلماتی که معمولا با هم به کار برده می‌شوند همایند یا (fixed collocation)همایند ثابت هستند.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…