وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

همایندی | همایند یا collocation | collocate چیست؟

تعریف و معنی collocation | collocate :

وقتی دو یا چند کلمه کنار هم به کار می‌روند به ویژه اگر این کنار هم آمدن معمولا و مکررا اتفاق بیفتد می‌گوییم این کلمات همایند یکدیگرند. جفت یا گروه کلماتی که معمولا با هم به کار برده می‌شوند همایند یا (fixed collocation)همایند ثابت هستند.از این واژه نامه:

ریشه یا stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا یا transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل یا subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…