وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول مطلق یا cognate object چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی cognate object :

اگر مفعول مستقیم هم از نظر شکل و هم از نظر معنا مرتبط با فعل باشد، به آن مفعول مطلق می‌گویند.

She sang a beautiful song and I dreamed a dream

ترجمه: او یک آواز زیبا خواند و من رویاپردازی کردم

در این جمله کلمات song (آواز) و dream (رویا) مفعول مطلق هستند چون هم از نشر شکل (ریشه) و هم معنی به فعل های sang (آواز خواند) و dreamed (رویاپردازی کردم) مربوط هستند.