وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول مطلق یا cognate object چیست؟

تعریف و معنی cognate object :

اگر مفعول مستقیم هم از نظر شکل و هم از نظر معنا مرتبط با فعل باشد، به آن مفعول مطلق می‌گویند.

She sang a beautiful song and I dreamed a dream

ترجمه: او یک آواز زیبا خواند و من رویاپردازی کردم

در این جمله کلمات song (آواز) و dream (رویا) مفعول مطلق هستند چون هم از نشر شکل (ریشه) و هم معنی به فعل های sang (آواز خواند) و dreamed (رویاپردازی کردم) مربوط هستند.از این واژه نامه:

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…