وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول مطلق یا cognate object چیست؟

تعریف و معنی cognate object :

اگر مفعول مستقیم هم از نظر شکل و هم از نظر معنا مرتبط با فعل باشد، به آن مفعول مطلق می‌گویند.

She sang a beautiful song and I dreamed a dream

ترجمه: او یک آواز زیبا خواند و من رویاپردازی کردم

در این جمله کلمات song (آواز) و dream (رویا) مفعول مطلق هستند چون هم از نشر شکل (ریشه) و هم معنی به فعل های sang (آواز خواند) و dreamed (رویاپردازی کردم) مربوط هستند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…