وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

شرط و اجزای شرط یا apodosis and protasis چیست؟

تعریف و معنی apodosis and protasis :

به جمله واره بیان کننده شرط (protasis) “مقدمه” و
به جمله واره ای که نتایج شرط را بیان می‌کند (apodosis) “مکمل یا نتیجه جمله شرطی” می‌گویند.

جملات شرطی مانند مثال زیر از از دو جمله واره تشکیل می‌شوند :

If I had more money, I would buy it

ترجمه: ( اگر پول بیشتری داشتم آن را می خریدم)

  • یک جمله واره که معمولا با if (اگر) شروع می‌شود شرط را بیان می‌کند
  • و جمله واره دیگر نتایج و پیامدهای آن شرط را بیان می‌کند.

مثلا if I had more money (اگر پول بیشتری داشتم) در مثال بالا شرط است و I would buy it( آن را میخریدم) نتیجه شرط است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…