وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید مکان یا adverbs of place چیست؟

تعریف و معنی adverbs of place :

قیدهای مکان درمورد مکان رخ دادن اتفاقی توضیح می­‌دهند. قیدهای مکان معمولا بعد از فعل اصلی یا بعد از عبارتی که آن را توصیف می­‌کنند قرار می­‌گیرند.

Get out.

ترجمه: برو بیرون.

There is a hospital nearby.

ترجمه: در این نزدیکی یک بیمارستان هست.

Here   و There  از قیدهای مکان رایج هستند که به مکان گوینده اشاره می­‌کنند. Here   اشاره به “در جهت گوینده” بودن و There به معنای “دور از گوینده یا جدا از او” است.

Come here.

ترجمه: بیا اینجا.

معنی: Come towards me.

Your cat is in there.

ترجمه: گربه‌ات آنجاست.

معنی: Go in; you can see it yourself.

ترجمه: برو داخل خودت می­‌توانی آن را ببینی. (گربه­ات را)

Here   و There به همراه حروف اضافه، عبارات قیدی متعددی را می‌­سازند.

I found my missing ring under here.

ترجمه: من انشگتر گم شده­‌ام را این زیر پیدا کردم.

His father is the black man standing over there.

ترجمه: پدر او، مرد سیاه پوستی است که آن­جا ایستاده‌­است.

  • قیدهای مکانی که به –where ختم می­‌شوند

قیدهای مکانی که به –where ختم می­‌شوند بدون اینکه به مکان یا جهت خاصی اشاره کنند، توضیحاتی درمورد مکان می­‌دهند.

She has nowhere to go.

ترجمه: او جایی را ندارد که برود.

I want to take my vacation in somewhere warm.

ترجمه: من می­‌خواهم تعطیلاتم را در جایی گرم بگذرانم.

 از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…