وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید مکان یا adverbs of place چیست؟

تعریف و معنی adverbs of place :

قیدهای مکان درمورد مکان رخ دادن اتفاقی توضیح می­‌دهند. قیدهای مکان معمولا بعد از فعل اصلی یا بعد از عبارتی که آن را توصیف می­‌کنند قرار می­‌گیرند.

Get out.

ترجمه: برو بیرون.

There is a hospital nearby.

ترجمه: در این نزدیکی یک بیمارستان هست.

Here   و There  از قیدهای مکان رایج هستند که به مکان گوینده اشاره می­‌کنند. Here   اشاره به “در جهت گوینده” بودن و There به معنای “دور از گوینده یا جدا از او” است.

Come here.

ترجمه: بیا اینجا.

معنی: Come towards me.

Your cat is in there.

ترجمه: گربه‌ات آنجاست.

معنی: Go in; you can see it yourself.

ترجمه: برو داخل خودت می­‌توانی آن را ببینی. (گربه­ات را)

Here   و There به همراه حروف اضافه، عبارات قیدی متعددی را می‌­سازند.

I found my missing ring under here.

ترجمه: من انشگتر گم شده­‌ام را این زیر پیدا کردم.

His father is the black man standing over there.

ترجمه: پدر او، مرد سیاه پوستی است که آن­جا ایستاده‌­است.

حروف اضافه در زبان انگلیسی [ لیست و مثال ]

تو استفاده از حروف اضافه احساس ضعف می کنی؟ تنها نیستی! …

  • قیدهای مکانی که به –where ختم می­‌شوند

قیدهای مکانی که به –where ختم می­‌شوند بدون اینکه به مکان یا جهت خاصی اشاره کنند، توضیحاتی درمورد مکان می­‌دهند.

She has nowhere to go.

ترجمه: او جایی را ندارد که برود.

I want to take my vacation in somewhere warm.

ترجمه: من می­‌خواهم تعطیلاتم را در جایی گرم بگذرانم.

 از این واژه نامه: