وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید مقدار یا Adverbs of degree چیست؟

تعریف و معنی Adverbs of degree :

قیدهای مقدار درمورد بیانگر میزان شدت چیزی هستند. قیدهای مقدار معمولا قبل از صفت، قید و فعلی که توصیفش می­‌کنند قرار می‌­گیرند که البته در این مورد استثناءهایی هم وجود دارند. کلمات “too” , “enough”, “very” و “extremely” نمونه‌­هایی از قیدهای مقدار هستند.

The weather was extremely hot.(توصیف صفت)

ترجمه: هوا به شدت گرم بود.

She has almost done.(توصیف فعل)

ترجمه: هوا به شدت گرم بود.

You are speaking fast enough.(توصیف قید)

ترجمه: به اندازه کافی سریع صحبت می­کنی.

کاربرد enough

Enough   هم می­تواند نقش قید و هم نقش توصیف­کننده را داشته باشد.

Enough   در نقش قید به معنای “درحد لازم” بعد از صفت یا قیدی که آن را توصیف می­‌کند قرار می­‌گیرد نه قبل از آن (برخلاف دیگر قیدها). Enough   می‌­تواند هم در جملات منفی و هم در جملات مثبت استفاده شود.

This box isn’t big enough for the TV.

ترجمه: این جعبه به اندازه کافی برای تلویزیون بزرگ نیست.

I’m always early enough for classes.

ترجمه: من همیشه به اندازه کافی سر کلاس­ها زود می­‌رسم.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…