وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معلوم یا active چیست؟

تعریف و معنی active :

در جملات معلوم، فاعل جمله شخص یا چیزی است که عمل بیان شده توسط فعل جمله را انجام می دهد:

My dog broke your vase

ترجمه: سگ من گلدان تو را شکست

‘The authorities will prosecute trespassers

ترجمه: مسئولین متخلفان را به طور قانونی پیگیری خواهند کرد

John speaks Spanish

ترجمه: جان اسپانیایی حرف می زند

The wind howled

ترجمه: باد زوزه کشید

انواع زیادی از جملات معلوم قابل تبدیل به مجهول هستند.

Your vase was broken by my dog

ترجمه: گلدان شما توسط سگ من شکسته شد.

(به کلمه ی passive مراجعه کنید). فعلی که در جمله معلوم به کار می رود فعل معلوم نام دارد. مثلا در مثال‌های بالا “شکست” (broke) یک فعل معلوم و “شکسته شد” (was broken) فعل مجهول است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…