تصویر پست فرق little و a little ( + جملات نمونه) از دیلماجیو

فرق little و a little ( + جملات نمونه)

خب فکر کنین می‌خواین به یکی بگین “می‌خوای یه کم شکر تو قهوه‌ات بریزم؟” واسه پرسیدنش از کدوم جمله استفاده می‌کنین؟

Do you want a little sugar in your coffee?

یا

Do you want little sugar in your coffee?

هردوتا جمله درست به نظر میان مگه نه؟ چه‌جوری جمله درستو تشخیص بدیم؟

انگلیسی ممکنه به نظر زبان گمراه‌کننده‌ای بیاد اما اگه معنی کلماتشو درست یاد بگیرین می‌بینین که خیلی هم آسونه. تو این پست بررسی می‌کنیم که آیا little و a little باهم فرق دارن یا نه. برای مقایسه و بررسی تفاوتشون ما رو تا آخر متن همراهی کنین.

معنی little

Little یه ضمیر شمارشیه که همراه اسامی غیرقابل شمارش استفاده میشه. اسامی غیرقابل شمارش اسامی هستن که همیشه به صورت یک واحد کلی در نظر گرفته میشن چون نمیشه اجزاشونو جدا در نظر گرفت مثل آب، طوفان، شکر، اطلاعات، نصیحت و… .

زمانی از little استفاده می‌کنیم که مقدار اون‌قدر کم باشه که به سختی کفایت کنه. مثلا فکر کنین دوستتون پیشنهاد میده برین مسافرت ولی پولتون کافی نیست؛ تو این جمله باید از little استفاده کنین:

I’m sorry, but we have little money.

ترجمه: متاسفم ولی پولمون کمه.

We have little money, so we can’t afford it.

ترجمه: پولمون کمه، واسه همین نمی‌تونیم از عهده مخارجش بربیایم.

She had little bread and water, but she is still hungry.

ترجمه: اون آب و نون خورد ولی هنوزم گرسنه‌ هست.

My parents insisted that I apply for this course, I had little choice.

ترجمه: مامان بابام اصرار داشتن واسه این دوره درخواست بدم، انتخاب کمی داشتم.

Fortunately, there was little crime in our area.

ترجمه: خوشبختانه تو منطقه ما جرم کم بود.

Little می‌تونه بدون اسم هم به کار بره. این استفاده little تو انگلیسی رسمی رایجه.

Little is known about their childhood and education.

ترجمه: اطلاعات کمی از کودکی و تحصیلات اون‌ها در دسترسه.

اگر بعد از little حرف تعریف معین، نامعین یا توصیف کننده (this، that و…)، ضمایر شخصی (him، them و…) و ضمایر ملکی (my، her و…) بیاد باید قبل از little حرف تعریف نامعین a رو قرار بدیم.

She painted the scenery thinking that she could capture a little of the magic.

ترجمه: اون با تصور این که می‌تونه کمی از جادو رو به تصویر بکشه صحنه رو رنگ کرد.

She took a little of the leftover meat and added some salt.”

ترجمه: اون کمی از گوشت باقی مونده رو برداشت و مقداری بهش نمک اضافه کرد.

یکی از رایج‌ترین استفاده‌های little استفاده از اون به‌عنوان صفته. Little تو این کاربردش به اندازه چیزی اشاره داره.

معنی a little

زمانی از a little استفاده می‌کنیم که درمورد یه چیزی صحبت کنیم که کمه ولی کافیه. مثلا فکر کنین دوستتون ازتون پول قرض می‌‌خواد. شما پول کمی دارین ولی براش کافیه.

I have a little money; I will give it to you.

ترجمه: من پول کمی دارم؛ همینو بهت میدم.

She drank some tea and ate a little cake, her hunger vanished.

ترجمه: اون با خوردن کمی چای و یه کم کیک گرسنگیشو رفع کرد.

My mom saves a little money every month.

ترجمه: مامانم هر ماه کمی پول پس‌انداز می‌کنه.

می‌تونین از a little به‌عنوان ضمیر استفاده کنین. گاهی وقتی یه اسمی از محتوای جمله معلوم باشه می‌تونیم به جای اون اسم ازa Little استفاده کنیم.

He told me a little about his life in Canada.

ترجمه: اون کمی از زندگیش تو کانادا برام حرف زد.

A little می‌تونه تو نقش قید هم بیاد:

I found that a little bit hard to believe.

ترجمه: باورش کمی برام سخت بود.

She is getting a little better.

ترجمه: اون داره کمی بهتر میشه.

A little به همراه صفات و قیدها

گاهی a little قبل از صفات یا قیدها میاد تا اون‌ها رو توضیح بده. این نوع استفاده از a little کمی از ساختار a bit رسمی‌تره.

He seemed to be getting a little better.

ترجمه: به نظر می‌رسید که اون داره بهتر میشه.

What you need is a little more peace.

ترجمه: چیزی که تو لازم داری کمی آرامش بیشتره.

بعضی وقتام a little همراه bit میاد:

We find that a little bit hard to believe.

ترجمه: یه کم باورش برامون سخته.

تفاوت little و a little

Little معمولا به‌عنوان صفت و برای صحبت درمورد اندازه چیزی استفاده میشه. A little قیده و بعد از فعل یا قبل از یه صفت و یا یه قید دیگه قرار می‌گیره. A little به معنی “تا حد کمی” هست.

He took a little black wallet from his pocket.

ترجمه: اون یه کیف پول کوچک سیاه از تو جیبش برداشت.

I got paid for it. Not much. Just a little.

ترجمه: من بابتش پول گرفتم. زیاد نه. فقط یه کم.

The local basketball team is doing a little better.

ترجمه: تیم بسکتبال محلی داره کمی بهتر عمل می‌کنه.

The ceremony began a little earlier than expected.

ترجمه: مراسم کمی زودتر از چیزی که انتظار می‌رفت شروع شد.

حواستون باشه که a little رو قبل از صفتی که همراه اسم اومده نذارین. مثلا نگین:

It is a little better result.

به جاش بگین:

It is a slightly better result.

یا:

It is a somewhat better result.

ترجمه: این نتیجه یه کم بهتره.

Little و a little قبل از اسم‌ها قرار می‌گیرن تا مقدار رو تعیین کنن. تو این حالت اون‌ها معنی یکسانی ندارن:

از a little برای صحبت درمورد مقدار کمی از چیزی استفاده می‌کنیم. little بدون a تاکید داره که فقط مقدار کمی از چیزی که درموردش حرف می‌زنیم وجود داره.

مثلا اگه بگین I have a little money منظورتون اینه که کمی پول دارین ولی اگه بگین I have little money منظورتون اینه که پول کافی ندارین.

We had made a little progress.

ترجمه: ما کمی پیشرفت داشتیم.

It is clear that little progress is made.

ترجمه: واضحه که پیشرفت کمی داشتیم. (کافی نبوده)

Little و a little هردو می‌تونن به‌عنوان ضمیر استفاده بشن:

Add the eggs, a little at a time.

ترجمه: هربار کمی تخم مرغ اضافه کنین.

Little has gained.

ترجمه: مقدار کمی به دست اومده.

Not much

تو مکالمات غیررسمی و عادی روزمره مردم معمولا از little بدون a استفاده نمی‌کنن؛ به جاش از not much استفاده می‌کنن. مثلا به جای I have little money میگن I don’t have much money.

You don’t have much time.

ترجمه: وقت زیادی ندارین.

یادتون باشه درمورد افراد و اشیای قابل شمارش از little و a little استفاده نکنین. مثال:

They have a little hens.

They have a few hens.

ترجمه: اون‌ها تعدادی مرغ دارن.

Little people attended his party.

Few people attended his party.

ترجمه: افراد کمی تو مهمونیش شرکت کردن.

تفاوت اصلی little و A little

همون‌طور که دیدین little و a little هردو quantifier یا ضمیر شمارشی هستن که همراه اسامی غیرقابل شمارش استفاده میشن. تفاوت اصلی این دو ساختار اینه که little به مقدار کمی اشاره داره که خیلی کمه و کافی نیست ولی a little به مقدار کم اما کافی اشاره داره.

مثال‌هایی از کاربرد little و a little

مثال‌های زیر کمک می‌کنن کاربرد نکاتی که تو این پست خوندیم رو بهتر بفهمیم:

Little

-i) Little is known about John’s childhood. (ضمیر)

ترجمه: درمورد کودکی جان اطلاعات کمی در دستره.

  1. ii) On their way back from school the two of them spoke very little. (قید)

    ترجمه: تو راه برگشتشون از مدرسه هردو خیلی کم صحبت کردن.

iii) The young girl was quite little when his grandmother passed away. (صفت)

ترجمه: دختر جوون وقتی مادربزرگشو از دست داد خیلی کوچک بود.

A Little

There is a little chance that it will snow today. (قید)

ترجمه: احتمالی (هرچند کم) هست که امروز برف بیاد.

بیشتر بخوانید:‌

تفاوت a lot of و lots of

فرق few و a few

تفاوت some و any


مقاله های مرتبط:


نظر دهید