تصویر پست گرامر neither و nor [ کاربرد و فرمول ] از دیلماجیو

گرامر neither و nor [ کاربرد و فرمول ]

تو این مقاله می‌خوایم فرق کاربرد neither و nor در جملات منفی رو بررسی کنیم. برای این کار اول بیاین یه نگاهی به تعریف و کاربرد این دوتا کلمه بندازیم.

Neither بهعنوان یک معرف determiner

Neither بهمون این امکان رو میده که به طور همزمان درمورد دوتا چیز یا فرد به صورت منفی اظهار نظر کنیم. Neither معمولا قبل از کلمات قابل شمارش مفرد میاد و ازش برای گفتن “هیچ کدوم از دوتا” یا بخوایم ساده‌تر بگیم “نه این و نه این” استفاده می‌کنیم.

Neither به دو صورت /ˈnaɪðər/  و /ˈni:ðər/ تلفظ میشه.

Neither parent came to talk to the teacher. (نه پدر آمد و نه مادر.) 

ترجمه: هیچ‌کدوم از والدین نیومدن با معلم صحبت کنن.

Neither dress fitted her. (دوتا لباس امتحان کرده که هیچ‌کدوم اندازش نشدن) 

ترجمه: هیچ‌کدوم از لباسها اندازش نشدن.

ترکیب neither of

از neither of قبل از ضمایر و اسامی جمع قابل شمارشی استفاده میشه که خودشون قبلشون یه معرف مثل my، his و the داشته باشن.

Neither of us went to the school. 

ترجمه: هیچ کدوم از ما دوتا به مدرسه نرفتیم.


Neither of the birthday cards was beautiful. 

ترجمه: هیچ‌کدوم از کارت‌های تولد خوشگل نبودن.

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش [لیست کامل]

هیچ چی ناگفته باقی نمی‌مونه: از لیست بگیر تا مثال‌ها و …

انگلیسی شفاهی

تو انگلیسی رسمی اگه neither of تو جایگاه فاعل بیاد فعل جمله باید مفرد باشه. بااین‌حال در انگلیسی غیررسمی مردم موقع حرف زدن تو این جمله‌ها هم از فعل جمع استفاده می‌کنن.

Neither of my best friends was there. 

ترجمه: هیچ‌کدوم از دوستای صمیمی من اونجا نبودن.


Neither of them were interested in going to the party. 

ترجمه: هیچ‌کدوم از اون دو نفر علاقه‌ای به رفتن به اون مهمونی نداشتن.

موقع مکالمه اگه درمورد دوتا چیز صحبت کرده باشیم تو جواب کوتاه غیررسمی می‌تونیم از neither به‌عنوان یه جواب کوتاه کامل استفاده کنیم.

A: Sally, which would you prefer, tea or coffee?

ترجمه: A: سالی، کدومو ترجیح میدی؟ چای یا قهوه؟

B: Neither thanks. I’ve just had a juice.

ترجمه: B: هیچ‌کدوم مرسی. همین الان یه آبمیوه خوردم.

Neither … nor

از neither به همراه nor به‌عنوان یه کلمه ربط استفاده می‌کنیم. این ترکیب ربطی دو گزینه و انتخاب منفی رو به هم ارتباط میده. این ترکیب تو انگلیسی گفتاری، رسمی به نظر میاد.

Neither Jack nor his wife mentioned anything about moving house.

ترجمه: نه جک و نه زنش درمورد اثاث کشی حرفی نزدن.


Neither Italy nor France won the cup last year.

ترجمه: نه ایتالیا و نه فرانسه پارسال جام رو نبردن.

اگر بخوایم مکامه‌مون غیررسمی‌تر باشه یه گزینه استفاده از ترکیب and … not … either هست.

Italy didn’t get to the cup last year and France didn’t either.

Not به همراه neither و nor

اگه تو یه جمله‌واره neither یا nor بعد از یک جمله‌واره منفی بیاد، جای فعل و فاعلی که بعد از neither و nor اومدن رو باهم عوض می‌کنیم.

She hadn’t done any homework, neither had she brought any of his books to class.

ترجمه: اون هیچ‌کدوم از تکالیفشو انجام نداده بود، هیچ‌کدوم از کتاباشم سر کلاس نیاورده بود.

We couldn’t watch the new episode, nor could we see the previous one.

ترجمه: ما نتونستیم قسمت جدید رو ببینیم، قسمت قبلشم نتونسته بودیم ببینیم.

Neither do I, Nor can she

ساختار زیر به معنی “…. هم نه” استفاده میشه:

فعل کمکی + فاعل + neither/nor
A: I hate worms. I can’t even look at a picture of a worm.

ترجمه: A: من از کرم‌ها متنفرم. من حتی تحمل ندارم به عکس یه کرم نگاه کنم.


B: Neither can I.

ترجمه: B: من هم.


غلط: I can’t also.
A: Janette doesn’t drive.

ترجمه: A: جانت رانندگی بلد نیست.


B: Nor does Alex.

ترجمه: B: الکس هم بلد نیست.


Alex doesn’t also.

Not … either

not … either هم به معنی “…. هم نه” هست ولی بعد اون به ترتیب کلمات دست نمی‌زنیم و جای فعل و فاعلو عوض نمی‌کنیم.

A: He hasn’t ever tasted caviar.

ترجمه: A: اون تا حالا خاویار رو امتحان نکرده.

B: I haven’t either. (یا Neither have I./Nor have I.)

ترجمه: B: منم همین‌طور.

A: I didn’t see Ken at the concert.

ترجمه: A: من کن رو تو کنسرت ندیدم.

B: I didn’t either. (یا Neither did I./Nor did I.) 

ترجمه: B: منم ندیدم.

تو انگلیسی غیررسمی و محاوره‌ای معمولا تو جواب me neither هم میگیم.

A: I can’t see anything.

ترجمه: A: من نمی‌تونم چیزی ببینم.


B: Me neither. (یا I can’t either.)

ترجمه: B: منم.

اشتباهات رایج موقع استفاده از neither

وقتی درمورد دوتا چیز یا آدم حرف می‌زنیم از neither استفاده می‌کنیم نه none.

Books and movies are different. Neither of them should replace the other.

ترجمه: کتاب‌ها و فیلم‌ها متفاوتن. هیچ‌کدوم نباید جای همدیگه رو بگیرن.

None of them …

وقتی می‌خواین درمورد دو نفر یا دوتا چیز جمله منفی درست کنین از ساختار both (of) + not استفاده نکنین. اشتباهه!

Neither of these blankets is/are dry yet.

ترجمه: هنوز هیچ‌کدوم از این ملحفه‌ها خشک نشدن.

Both of these blankets aren’t dry yet.

حواستون به املای کلمه neither باشه اونو اشتباهی neighter یا niether ننویسین.

تفاوت بین neither و nor

حالا که هرکدوم از کلمات neither و nor و کاربردها و جملات هرکدوم رو به صورت جدا بررسی کردیم، بیاین تفاوت بینشونو ببینیم.

تو ترکیب neither …. Nor، کلمه neither بسته به متنی که توش قرار گرفته یا صفته یا ضمیر؛ ولی nor تو هر متنی که باشه یه کلمه ربطه.

تفاوت کاربرد nor و neither

اگه neither و nor هردو تو یه جمله باشن همیشه nor بعد از neither میاد. مثلا ممکنه بگین:

I like neither hot dogs nor burgers.

ترجمه: من نه هات داگ دوست دارم نه همبرگر.

اگه غذاها (گزینه‌ها) بیشتر از دوتا باشن می‌تونین از nor هم استفاده کنین ولی باید بعد از هر گزینه Nor رو بنویسین.

مثالهایی از کاربرد neither و nor در جمله

He can neither speak nor read English.

ترجمه: اون نه می‌تونه انگلیسی حرف بزنه نه بخونه.

He neither ate the pizza himself nor allowed others to eat it.

ترجمه: اون نه خودش پیتزا رو خورد نه گذاشت بقیه بخورن.

You should neither meet him nor call him.

ترجمه: تو نه باید ملاقاتش کنی نه بهش زنگ بزنی.

You have neither eaten anything nor slept in two days.

ترجمه: تو دو روزه که نه غذا خوردی نه خوابیدی.

The old man can neither walk nor talk.

ترجمه: پیرمرد نه می‌تونه راه بره نه حرف بزنه.

He is neither beautiful nor intelligent.

ترجمه: اون نه خوشگله نه باهوش.

چه زمانی باید از nor استفاده کنیم؟

Nor یه حرف ربطه که همیشه تو جملات منفی که مجموعه‌ای از احتمالات منفی رو بیان می‌کنن استفاده میشه و معمولا قبل از دومین یا آخرین احتمال منفی قرار می‌گیره.

He drinks neither water nor soda.

ترجمه: اون نه آب می‌خوره نه نوشابه.

گرامر جمله سازی در انگلیسی (انواع و ساختار)

با یادگیری انواع جمله و ساختارهای مختلف جمله رنگ تازه‌ …

آیا neither و norباهم استفاده میشن؟

Either همیشه با or و neither همیشه با nor میاد. اگه neither رو با or استفاده می‌کنین باید بگم که اشتباه می‌کنین. یه نکته دیگه این که معمولا جایی که neither قابل استفاده نباشه nor هم نمی‌تونه استفاده بشه.

گرامر neither nor تو یه جمله

Neither و Nor تو جمله منفی استفاده میشن تا بگن که دو یا چندتا چیز درست نیستن.

Neither my brother nor my sister went to university.

ترجمه: نه برادر و نه خواهرم دانشگاه نرفتن.

ساخت جملات صحیح با neither و nor

برای این که جملات انگلیسی از نظر دستوری درست باشن، باید فعل و فاعلشون از نظر مفرد یا جمع بودن یا به عبارتی از نظر شخص باهم همخوانی داشته باشن. یعنی اگه فاعل جمع باشه فعل هم باید جمع باشه و برعکس.

Nor مخفف چیه؟

اگه تو گوگل سرچ کنین که nor مخفف چیه به این نتایج می‌رسین:

کلمه مخففمعنی
NORNo Original Research (Wikipedia)این تحقیق اصلی (منبع اصلی) نیست.
NORNot Ordinarily Resident (various nations)غیربومی
NORnot orیا نه، نه، هیچ‌کدوم از دوتا
NORNotice of Readinessاعلام آمادگی

آیا کلمه جایگزین دیگهای برای nor هست؟

کلمه‌های زیر تعدادی از هم‌معنی‌های nor هستن:

neither, nor yet, not any, and not, not either, on-the-contrary, so-long-as, likewise, least-of-all, indeed

روش استفاده از neither

Neither با فعل مفرد استفاده میشه مثل:

Neither one was here.

ترجمه: هیچ‌کدوم اینجا نبودن.

ولی بعضی وقتا، مخصوصا وقتی که یه گروه قیدی که تو ترکیبش یه کلمه جمع هم داره بین neither و فعل جمله قرار می‌گیره از فعل جمع استفاده میشه.

Neither of those were going to work.

ترجمه: هیچ‌کدومشون سرکار نمی‌رفتن.

یه گرامر مشترک بین neither nor و either or

اگه یکی یا هردوتا گزینه‌های مطرح شده تو جمله جمع باشن، از فعل جمع استفاده میشه. تو این شرایط:

  • نباید از neither استفاده کنیم.
  • نباید از either استفاده کنیم.
  • می‌تونیم از neither و nor همراه هم استفاده کنیم. بعضیا میگن میشه از not … nor هم استفاده کرد ولی شما ریسک نکنین!

تو گرامر انگلیسی چهطور باید از neither و either استفاده کنیم؟

Either به تنهایی به معنی “یکی از دوتا” و neither به تنهایی به معنی “هیچ‌کدوم از دوتا” هست. همراه هردوتا از فعل مفرد استفاده میشه. Either تو جمله با or جفت میشه و neither با nor.


مقاله های مرتبط:


نظر دهید