گرامر Otherwise ( جمله با Otherwise)

کلمه otherwise معانی و کاربردهای متعددی دارد که در این مقاله قصد داریم هر یک از آن‌‌ها را به همراه مثال‌‌هایی از کاربرد آن در جمله توضیح دهیم.

همچنین این کلمه می‌‌تواند نقش‌‌های متعددی در جمله بگیرد که به هر یک از آن‌‌ها نیز خواهیم پرداخت. معنی لغوی otherwise (وگرنه، درغیراین‌‌صورت، طور دیگر) است.

جمله با Otherwise به‌‌عنوان قید

یکی از نقش‌‌های otherwise استفاده از آن به‌‌عنوان قید است. می‌‌توان از این قید به شیوه‌‌های مختلفی استفاده کرد. مثلا می‌‌توانیم با استفاده از آن بگوییم که اگر چیزی درست نبود یا اتفاق نیفتاد پس گزینه دیگری درست است یا اتفاق می‌‌افتد (معمولا هم یک چیز یا اتفقا بد).

We hope the weather improves.  Otherwise, we will have to cancel the game.

ترجمه:  امیدوارم هوا بهتر شود. درغیراین‌‌صورت مجبوریم بازی را لغو کنیم.

همچنین زمانی از قید otherwise استفاده می‌‌کنیم که بخواهیم بگوییم یک چیزی باید درست باشد، وگرنه اگر درست نبود اوضاع طور دیگری می‌‌شد.

Of course they are good friends.  Otherwise they wouldn’t be going on vacation together.

ترجمه:  البته که آن‌‌ها دوستان خوبی هستند. وگرنه باهم به مسافرت نمی‌‌رفتند.

She must be able to drive.  Otherwise she wouldn’t have passed his driving test.

ترجمه:  او باید رانندگی بلد باشد وگرنه نمی‌‌توانست در امتحان رانندگی قبول شود.

در این مثال otherwise می‌‌تواند در آخر جمله هم بیاید:

He wouldn’t have passed his test otherwise. [/tr]

اگر بخواهیم بگوییم «به روشی غیر از آن چیزی که پیش‌‌تر در جمله گفته شد» otherwise را در آخر جمله می‌‌آوریم:

We intend to remain here until someone tells us otherwise.

ترجمه: ما قصد داریم که در اینجا بمانیم، مگر این‌‌که کسی از ما بخواهد کار دیگری کنیم.

این کلمه همچنین می‌‌تواند به معنی “بجز آن” باشد.

There is a slight problem with the lightening system but otherwise the room is fine.

ترجمه:  سیستم روشنایی مشکل جزئی دارد اما جز آن (بدون در نظر گرفتن آن) اتاق خوبی است.

Otherwise می‌‌تواند به همراه or به صورت یک اصطلاح و به معنی (یا برعکس آن) به کار برده شود.

There will be no surprises in the office – pleasant or otherwise

ترجمه: در اداره هیچ سورپرایزی در کار نخواهد بود- نه خوشایند و نه برعکس آن (ناخوشایند).

همچنین برای نشان دادن این که کسی نام یا لقب دیگری هم دارد از otherwise استفاده می‌‌کنیم.

Maria Camillo, otherwise known as Mary.

ترجمه:  ماریا کامیلو، ملقب به ماری.

حالا بیایید به نقش‌‌های دیگر otherwise در جمله بپردازیم. Otherwise می‌‌تواند در نقش صفت یا حرف ربط هم استفاده شود که در زیر برای هرکدام از این نقش‌‌ها مثال‌‌هایی را آورده‌‌ایم:

جمله با Otherwise به‌‌عنوان حرف ربط

به عنوان حرف ربط otherwise بعد از یک پیشنهاد یا دستور می‌‌آید تا نشان دهد اگر به آن پیشنهاد یا دستور عمل نشود چه اتفاقی می‌‌افتد.

You’d better write it down, otherwise you’ll forget it.

ترجمه:  بهتر است آن را یادداشت کنی وگرنه فراموشش می‌‌کنی.

Call home, otherwise your parents will worry about you.

ترجمه:  به خانه زنگ بزن وگرنه خانواده‌‌ات نگرانت می‌‌شوند.

جمله با Otherwise به‌‌عنوان صفت

برای نشان دادن این که چیزی از آنچه فکر می‌‌کردید یا از آنچه پیش‌‌تر گفته شده بود متفاوت است، بعد از فعل به کار می‌‌رود.

He might have told you he was a qualified musician, but the truth is quite otherwise.

ترجمه: او احتمالا به تو گفته که یک موزیسین قابل است اما حقیقت کمی متفاوت است.

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: