تصویر پست پسوندهای اسم ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال) از دیلماجیو

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

در این قسمت می‌‌خواهیم پسوندهای اسم‌‌ساز رو بررسی کنیم. قطعا دونستن این پسوندها کمک زیادی در یادگیری و حفظ کردن لغات می‌‌کنه و خلاقیتتون رو در استفاده از واژگان جدید افزایش می‌‌ده. در این مقاله همه این پسوندها به همراه توضیحات و مثال آورده شدن تا اون‌‌ها رو به راحتی یاد بگیرین.

این پسوندها می‌‌تونن به کلمات مختلفی مثل افعال و صفات و یا حتی اسم‌‌های دیگه متصل بشن و اسم‌‌های جدیدی رو ایجاد کنن که در ادامه هرکدوم از اون‌‌ها رو به ترتیب بررسی می‌‌کنیم.پسوند + فعل

همان‌‌طور که قبلا گفتیم اسم‌‌ها می‌‌تونن از افعال،  صفات و اسم‌‌های دیگه ساخته بشن. هیچ قاعده کلی و ساده‌‌ای برای اضافه کردن پسوند به اسم‌‌ها وجود نداره ولی الگوهای ساده‌‌ای وجود دارن که در ادامه می‌‌بینیمشون.

پسوندهای زیر همگی به فعل اضافه می‌‌شن تا اسم‌‌ها رو بسازن:

 • arrive –arrival

   وضعیت، کیفیت :al-

 • attend –attendance

  ance / -ence: عمل، حالت، وضعیت یا کیفیت

 • educate – education

  -ation / -tion: عمل یا وضعیت پیامد

 • confuse – confusion

  -sion: عمل یا وضعیتی که پیامد چیزی هست

 • depart – departure

  ure: عمل یا وضعیتی که پیامد چیزی هست

 • agree– agreement

  -ment: حالت، وضعیت، عمل

 • pass – passage

  -age: عمل، حالت، فرایند

 • write – writing

  -ing: عمل، حالت، فرایند

 • cream – creamery

  -ery: یک کار یا تجارت، نوعی رفتار، یک وضعیت

پسوند + صفت

اسم‌‌ها می‌‌تونن از صفت‌‌ها ساخته بشن. در اینجا هم قاعده خاصی وجود نداره اما پسوند به آخر صفت اضافه می‌‌شه و اسم رو می‌‌سازه.

پسوندهای زیر همگی به صفت‌‌ها اضافه می‌‌شن تا اسم‌‌ها رو بسازن:

 • happy – happiness

  -ness : حالت، وضعیت، کیفیت

 • active – activity

  -ity: حالت یا وضعیت

 • ideal – idealism

  -ism: حالت، عمل

 • dead – death

  -th: وضعیت

 • private – privacy

  -y: وضعیت

 • brave – bravery

  -ery: مکان، جمع، رفتار، وضعیت

 • safe – safety

  -ty: وضعیت

پسوند + فعل و ساخت اسم شخصی

بعضی از اسم‌‌ها، فعل‌‌ها و صفت‌‌ها پسوندهای -ee, -ant or -ent, -ist, -ster, -arian, and -eer. رو می‌‌پذیرن و تبدیل به اسم شخصی (اسمی که بیانگر شخص یا جنبه‌‌ای از یک شخص هست) می‌‌شن.

 • attend– attendant

  -ant / -ent: شخص، ابزار، فاعل (انجام‌‌دهنده)

 • appoint – appointee

  -ee: شخص، ابزار، پذیرنده اثر یک عمل

 • tour – tourist

  -ist: کسی که عملی را انجام می‌‌دهد

 • instruct – instructor

  -ar/-er/-or: انجام‌‌دهنده

پسوند + صفت و ساخت اسم شخصی

-IST: شخصی که کاری (فعلی) را انجام می‌‌دهد.

 • human – humanist

  -ist: شخصی که کاری (فعلی) را انجام می‌‌دهد.

 • young – youngster

  -ster: کسی که به چیزی مرتبط است

پسوند + اسم و ساخت اسم شخصی

 • vegetable – vegetarian

  -arian: طرفدار عقیده و خط فکری خاص

 • address – addressee

  -ee: شخص، ابزار

 • farm (N/V) – farmer/ law

  -eer /-er: کسی که مسئول چیزی است

 • column – columnist

  -ist: شخصی که کاری را انجام می‌‌دهد

 • game – gamester

  -ster: فرد مرتبط به چیزی

 • اسامی مونث: اسم‌‌هایی که به اشخاص مونث اشاره دارند.
 • brunet – brunette

  -ette: مونث، کوچک

 • executor – executrix

  -trix / -trice/ -tress /-ess /-ienne /-ÉE: مونث

 • اسامی تصغیری

در این قسمت پسوندهایی را می‌‌بینیم که به کلمه معنی کوچکی یا مهربانی می‌‌دهند.

-ETTE/-IE/ / Y -LET/ -LING/ -KIN/ -SIE / SY 

dear (Adj) – darling

out (Adv) – outlet

cook (N/V) – cookie

foot– footsienovel (N) – novelette (novela)

 • اسامی جمع

اسامی جمع از اضافه شدن پسوند به اسم‌‌های دیگر ساخته می‌‌شن.

پسوند + اسم و ساخت اسم جمع

اسامی که در زیر خواهد دید همگی به اشخاص اشاره دارن. بعضی اسم‌‌ها پسوندهایی مثل –dom، -ship و hood رو می‌‌گیرن. چنین اسم‌‌هایی حالت، وضعیت و کار همه افراد یک گروه را شرح می‌‌دن.

 • king – kingdom

  -dom: حالت، وضعیت، بزرگی و مقام، کار

 • scholar – scholarship

  -ship: حالت، وضعیت، مهارت، کار، مرتبط با

 • neighbor – neighborhood

  -hood: حالت، جمع

 • slave – slavery(حالتی جمعی)

  -ery: مکان، جمع، وضعیت، رفتار

اسامی منتهی به –ing

اسامی رو از لحاظ داشتن ویژگی‌‌های اسمی تست کنید و تشخیص بدید که آیا کلمه ing داری که می‌‌بینیم یه اسم هست یا فعل gerund.

برای تشخیص این نکته روش‌‌های مختلفی وجود دارن. یه روش اینه که یه حرف تعریف قبل از کلمه قرار بدین (a/an/the). یه روش دیگه قرار دادن یه عبارت قیدی بعد از کلمه هست. اگر در این دو حالت عبارتی که به دست می‌‌یاد به نظر عجیب و غیرطبیعی نبود، یعنی کلمه یک اسم هست. مثلا در جمله زیر کلمه landing اسم هست چون می‌‌شه قبلش از حرف تعریف استفاده کرد و جمله طبیعی به نظر برسه.

The landing was easy.    

The landings were easy.

همچنین از لحاظ مفرد و جمع بودن با فعل جمله همخوانی دارن که این هم از ویژگی‌‌های اسمه. حالا به جملات زیر نگاه کنین.

smooth landing was easy.  (صفت)

The landing of the airplane was easy.   (عبارت قیدی)

The landing that the pilot made was perfect.   (جمله‌‌واره موصولی)

در جملات بالا هم landing اسمه چون عبارات وصف‌‌کننده‌‌ای مثل عبارت قیدی، جمله‌‌واره موصولی و صفت می‌‌گیره که این ویژگی هم مختص اسم‌‌ها است.

همچنین اگه کلمه ing دار اسم باشه مکمل عبارت اسمی نمی‌‌گیره. همون‌‌طور که می‌‌بینین جمله زیر غیرطبیعی و نادرسته.

The landing the plane was easy.

اما چه زمانی کلمه ingدار یه فعله؟

اگر وصف‌‌کننده یا حرف تعریف قبول نکنه و در همه جمله‌‌ها مفرد بمونه یه فعله یعنی همون gerund.

اسامی با پسوند ing:

 • advertise (V) – advertising (N)

  اسامی با پسوند ing:

اشتباهات متداول

تو این قسمت اشتباهات متداول در استفاده از اسم‌‌ها رو بررسی می‌‌کنیم. این اشتباهات بیشتر در انگلیسی غیررسمی و گفتاری دیده می‌‌شن. مثلا در انگلیسی غیررسمی ممکنه به جای اسم از یه فعل استفاده بشه، در حالی که از همون ریشه یه اسم داریم که کارمون رو راه میندازه پس استفاده از فعل در اینجا غلطه.

Have a listen to this.

Listen to this.   Take a look at this.

یا مثلا ممکنه اسم رو به جای صفت استفاده کنن در حالی‌‌که صفت مناسب دیگه‌‌ای هست که بشه استفاده کرد. پس این نوع کاربرد هم غلطه.

The education research suggests that we need to improve in language courses.

The educational research suggests that we need to improve in language courses.

نکته: در بیشتر مواقع می‌‌شه از یه اسم به عنوان توصیف‌‌کننده یه اسم دیگه استفاده کرد؛ ولی خب اگر برای رسوندن منظورتون یه صفت وجود داره حتما برای توصیف از اون صفت استفاده کنین نه اسم.

سایر پسوندهای انگلیسی رو بلدین؟

پسوندهای قیدساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

بیشتر قیدها از صفات ساخته میشن. یعنی از طریق اضافه کردن …

بخوانید
پسوندهای فعل ساز در انگلیسی (لیست کامل و مثال)

با اضافه کردن پسوند به اسم‌‌ها و صفات اون‌‌ها رو تبدی …

بخوانید
پسوندهای صفت ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

به راحتی با پسوندهای صفت ساز از اسم ها صفت بساز. …

آموزش صفر تا صد گرامر زبان انگلیسی به صورت رایگان را از دست ندهید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط:


4 کامنت

 1. خدا خیرتون بده .بی شک این همه مطالب رایگان در اختیار عموم قرار میدهید .انسان شریفی هستید. ایام بکام

نظر دهید