فرق Must و Have to (توضیح + مثال)

کلمه‌های must و have to سطوح مختلف الزام رو بیان می‌کنن که در ادامه با اونا و زمان استفاده از هر کدوم بیشتر آشنا می‌شیم.

تفاوت اصلی must و have to چیه؟

تفاوت اصلی بین must و have to اینه که must یه فعل مدال (modal verbs) و have to یه فعل نیمه مدال (semi-modal verb) هستش.

کاربرد Must

must یه فعل مدال هستش که اطلاعات بیشتری رو در مورد فعل اصلی جمله به ما می‌ده. با این کلمه می‌شه در مورد ضرورت‌ها، رویدادهای احتمالی و پیشنهادات صحبت کرد.

You must join the book club.

ترجمه: شما باید عضو باشگاه کتاب بشین.

She must be insane.

ترجمه: اون باید دیوونه باشه.

کاربردHave to

Have to یه فعل نیمه مدال هستش. این دسته از فعل‌ها گاهی مثل مدال‌ها و گاهی مثل فعل‌های اصلی رفتار می‌کنن. از این کلمه برای بیان ضرورت‌ها، الزامات، باورها و… استفاده می‌شه.

I have to call an ambulance.

ترجمه: باید با آمبولانس تماس بگیرم.

She has to be at work early in the morning.

ترجمه: اون باید صبح زود سر کار باشه.

آیا میتونیم must و have to رو به جای هم استفاده کنیم؟

الزامات کارهایی هستن که باید انجام بشن برای بیان این کارها و رویدادها از must و have to استفاده می‌کنیم. اما بین این دو مورد تمایزی وجود داره که باید بهش توجه کرد:

Must برای الزامات و بایدهایی استفاده می‌شه که از بیرون تعیین شده. این مسئله به این معنی هستش که توسط شخص یا جای دیگه‌ای برای ما تعیین تکلیف شده؛ درست مثل قوانین؛ و انجام ندادن این اقدامات ممکنه منجر به مجازات یا تنبیه بشه. برای همینه که در این موارد must  از have to رایج‌تره.

You must finish your homework.

ترجمه: شما باید تکالیفتون رو تموم کنین.

Have to برای الزامات و باید‌هایی استفاده می‌شه که توسط خود شخص تعیین شده. در این موارد معمولا در صورتی که اون عمل هم انجام نشه یا اون رویداد اتفاق نیوفته، مجازات و تنبیهی در کار نیست. برای همینه که در این موارد have to از must رایج‌تره.

I have to be home soon.

ترجمه: من باید زود برم خونه.

شکل منفی فعلهای must و have to

Must → Must not (برای بیان الزام مطلق)

You must not eat sweets.

ترجمه: شما نباید (به هیچ عنوان) شیرینی بخورین.

Students must not enter the 7th floor.

ترجمه: دانش‌آموزا نباید (به هیچ عنوان) وارد طبقه هفتم بشن.

Have to →don’t have to  (برای بیان اینکه چیزی الزام مطلق نیست و فقط در حد یه پیشنهاد هستش)

You don’t have to eat sweets.

ترجمه: شما بهتره شیرینی نخورین.

Students don’t have to enter the 7th floor.

ترجمه: دانش‌آموزا بهتره وارد طبقه هفتم نشن.

استفاده از must و have to در زمانهای مختلف

می‌تونیم از must و have to  در زمان‌های گذشته، حال و آینده استفاده کنیم.

1)   از must می‌تونیم با کمک قیدهای زمان (‘earlier‘ ‘right now‘ ‘next week‘ ) در هر سه‌تا زمان گذشته، حال و آینده استفاده کنیم.

You must have joined us earlier.

ترجمه: شما باید هر چه زودتر به ما ملحق بشین. (گذشته)

You must join us right now.

ترجمه: شما باید همین حالا به ما ملحق بشین. (حال)

You must join us next week.

ترجمه: شما باید هفته دیگه به ما ملحق بشین (آینده)

2)  از have to می‌تونیم با تغییر شکل‌های had to، have/has to یا will have to در هر سه‌تا زمان گذشته، حال و آینده استفاده کنیم.

You had to call the police.

ترجمه: باید به پلیس زنگ می‌زدی.

You have to call the police.

ترجمه: باید به پلیس زنگ بزنی.

You will have to call the police.

ترجمه: باید (بعدا) به پلیس زنگ بزنی.


مقاله های مرتبط:


نظر دهید