تفاوت any و no [ + مثال ]

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش کمیت سنج‌‌های (quantifier) متفاوتی می‌‌گیرند که این کمیت‌‌سنج‌‌ها اطلاعاتی درمورد کمیت اون‌‌ها می‌‌دن. دوتا از کمیت‌‌سنج‌‌هایی که هم می‌‌تونن همراه اسامی قابل شمارش و هم اسامی غیرقابل‌‌شمارش استفاده بشن، any و no هستن.

بهتره اول یه یاداوری کوتاه داشته باشیم که کدوم اسامی قابل شمارش (counts یا countable) و کدوم‌‌ها غیرقابل شمارش (non-count یا uncountable) هستن.

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

اسامی قابل شمارش اسم‌‌هایی هستن که می‌‌تونیم بشماریمشون. مثلا an apple، two apples و…

اسامی غیرقابل‌‌شمارش اسم‌‌هایی هستن که نمی‌‌شه اون‌‌ها رو شمرد؛ مثل water، bread و…

اسامی غیرقابل شمارش به گروه‌‌های مختلفی تقسیم می‌‌شن:

Mass noun یا اسم عام: مثل fruit juice, butter, sugar, rice, sand و…

موضوعات درسی: مثل physics, chemistry, mathematics (maths), history و…

رشته‌‌های ورزشی: مثل football, rugby, basketball و…

زبان‌‌ها: مثل English, Italian, Dutch, Arabic و…

بیماری‌‌ها: مثل influenza, malaria, asthma و…

پدیده‌‌های طبیعی: مثل rain, snow, mist و…

اسامی جمع یا collective nouns: مثل money, baggage, furniture و…

و اسامی دیگری مثل information, accommodation, anger, luck, love و…

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش [لیست کامل]

هیچ چی ناگفته باقی نمی‌مونه: از لیست بگیر تا مثال‌ها و …

ساختار

هردو کلمه no و any رو قبل از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش قرار می‌‌دیم اما یه تفاوت‌‌هایی بین اون‌‌ها وجود داره.

No

از no فقط در جملات مثبت استفاده می‌‌کنیم.

Any

از any در جملات مثبتی استفاده می‌‌کنیم که ساختارشون مثبته اما در حقیقت معنی واقعیشون منفیه. همچنین از any در جملات منفی و سوالی هم استفاده می‌‌شه.

مثال‌‌هایی از کاربرد any و no در جملات انگلیسی

‌‌

Once again, I see no apple pie left!

ترجمه:   دوباره می‌‌بینم که هیچ پای سیبی باقی نمونده.

There is no need to delete these files.

ترجمه:  نیازی به حذف این فایل‌‌ها نیست.

I refuse to believe that any of you failed in this exam.

ترجمه:   نمی‌‌خوام قبول کنم که هیچ کدوم از شماها تو این امتحان افتاده باشین.

They do not want any person to enter their room.

ترجمه:  اون‌‌ها نمی‌‌خوان هیچ کسی وارد اتاقشون بشه.

Do you have any strange habits?

ترجمه:   تو هیچ عادت عجیبی داری؟

کاربرد no و any

No و any سرنخ‌‌هایی درمورد کمیت اسم‌‌ها می‌‌‌‌دن:

  • اگر کمیت چیزی صفر باشه از no استفاده می‌‌کنیم. اغلب از این کلمه برای تاکید روی مکمل جمله استفاده می‌‌شه.
  • زمانی از any استفاده می‌‌کنیم که قصد اشاره به یه کمیت نامشخص رو داشته باشیم.
تفاوت some و any [ + مثال ]

یکی در جملات منفی و اون بکی بیشتر در جملات مثبت استفاده …

بخوانید

خلاصه

از no در جملات مثبت و any در جملات منفی و سوالی و همین‌‌طور در جملات مثبتی که معنی منفی دارن استفاده می‌‌شه. هردو کلمه no و any بیانگر کمیت هستن.

هردوی این کلمات می‌‌تونن همراه اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده بشن. مثال:

They didn’t leave any clues behind.

ترجمه:   اون‌‌ها هیچ سرنخی به جا نذاشتن.

تو این جمله any روی معنی منفی یه جمله منفی تاکید می‌‌کنه.

This year there are no tourists in our town.

ترجمه:    امسال تو شهرمون هیچ توریستی نیست.

تو این جمله no روی معنی منفی یه جمله مثبت تاکید می‌‌کنه.

None of the tourists are in our town this year.

ترجمه:    هیچ‌‌کدوم از توریست‌‌ها امسال تو شهرمون نیستن.

None شکل ضمیری no هست و به‌‌عنوان فاعل یا مفعول در جمله کاربرد داره. اینجا به‌‌عنوان فاعل فعل are استفاده شده. برخلاف no، این کلمه وقتی قبل از اسم‌‌ها می‌‌یاد of هم می‌‌گیره.


مقاله های مرتبط:


نظر دهید