گرامر Would like ( به زبان ساده)

استفاده از would like روشی مودبانه برای بیان خواستن «want» در انگلیسی است. مثلا:

“I want to leave now” (می‌‌خواهم همین الان بروم) بی‌‌ادبانه است چون «I want» گستاخانه و خودخواهانه به نظر می‌‌رسد. در عوض لحن «I would like to leave now» مودبانه و دوستانه است.

توضیح گرامر would like

بعد از would like اسم یا فعل با to می‌‌آید. مثال:

I would like to book a twin room for Friday.

ترجمه: می‌‌خواهم یک اتاق دونفره برای جمعه رزرو کنم.

در این جمله بعد از would like فعل با to “to book” آمده است.

I would like a twin room for Friday.

ترجمه: من یک اتاق دونفره برای جمعه می‌‌خواهم.

در این جمله بعد از would like یک اسم آمده است (twin room).

از آنجایی‌‌که would یک فعل کمکی modal است، بعد از ضمایر سوم شخص مفرد (she/he) تغییری نمی‌‌کند (s نمی‌‌گیرد).

I would like
You would like
He / she would like
We would like
They would like

می‌‌توان would را مخفف کرد و به صورت (d’) نوشت.

I’d like
You’d like
He’d like
She’d like
We’d like
They’d like

البته در سوالات و جملات منفی نمی‌‌توانیم would را مخفف کنیم. مثلا می‌‌گوییم:

I wouldn’t like

“I’dn’t like”.

برای منفی کردن این ساختار کلمه not یا شکل مخفف آن (n’t) را به would اضافه می‌‌کنیم.

I would not like / I wouldn’t like
You would not like / You wouldn’t like
He / she would not like / He wouldn’t like
We would not like / We wouldn’t like
They would not like / They wouldn’t like

برای سوالی کردن این جملات جای فاعل و فعل را عوض می‌‌کنیم. یعنی ابتدا فعل کمکی would و سپس فاعل را می‌‌آوریم:

Would I like…?
Would you like …?
Would he / she like …?
Would we like …?
Would they like …?

جواب کوتاه با would

جواب کوتاه سوالات yes/no با would به شکل زیر است:

Yes, I / you / he / she / we /they would.
No, I / you / he / she / we / they wouldn’t.

نکته: مراقب باشید که شکل مخفف would و had را اشتباه نگیرید جون هردوی آن‌‌ها به یک شکل نوشته می‌‌شوند.

You’d better go. (I had better go. )

ترجمه: بهتر است که بروی.

She’d like to go now. (She would like to go now. )

ترجمه: او می‌‌خواهد برود.

نکته: گاهی می‌‌توان به جای would like از would love استفاده کرد. این ساختار معنای محکم‌‌تری دارد و نشان‌‌دهنده اشتیاق است.

I am so tired of my routine life. I would love to go on a vacation.

ترجمه: از زندگی روزمره‌‌ام خیلی خسته شده‌‌ام. خیلی دوست دارم به مسافرت بروم.

بیشتر بخوانید: 

گرامر would rather

گرامر would prefer

گرامر would

گرامر را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: